Днес институции и неправителствени организации обсъждат изграждането на втори кабинков лифт в Банско. Във връзка с това, експерти от Коалиция „За да остане природа в България“ представят анализ, с който показват редица нередности в предложението за промяна в концесионния договор на ски-зона Банско.

Това са:

 • Предложените нови площи на договора включват части от обекта на ЮНЕСКО, в нарушение на решенията на Комитета за световно наследство.
 • ГИС анализът на база на предоставените координатни регистри показва, че новите площи включват и части от зоната за ограничаване на човешкото въздействие на Национален парк „Пирин“ (Приложение 1).
 • Предложението нарушава Директива 2014/23/ЕС за възлагане на договори за концесия и това ще доведе до поредната наказателна процедура срещу България;
 • Това на практика е схема за непозволена държавна помощ за концесионера и неговите офшорни дружества собственици. По цени към 2017 г. тази помощ  за следващите 15 години може да достигне над 100 милиона лева.
 • С изменения концесионен договор държавата предоставя обекти и площи, които не са нейна собственост. Такива са: общинският път от Банско до хижа Вихрен, базата на ВМРО и други почивни бази, вододайната зона на Банско и други имоти, които бяха изключени по сега действащия договор.
 • Включват се обекти от незаконно строителство, обекти изградени без процедури по законите за околната среда, биоразнообразието и защитените територии, обекти в нарушения на ТУП от 2001 г., концесионния договор, плана за управление на парк Пирин, изградени без съответните разрешителни по Закона за водите, изградени и ползвани в нарушение на ЗУТ, което представлява узаконяване на досегашни нарушения. Това са обектите довели до ползване на площ по-голяма с 60% от разрешените близо 100 ха по договор (Приложение 2).
 • Промяната на концесионния договор ще доведе до загуба на собственост. В момента лифт „Чалин Валог“, лифт „Академика“ (Тодорка), лифт „Платото“ и влек „Старата котва“ са прехвърлени незаконно от Юлен АД на Маренго Трейдинг АД, юридическо лице, което не е страна по действащия договор. Самите обекти обаче досега бяха част от концесионния договор. С промяната на договора държавата ще загуби тези обекти завинаги!
 • Сумата за годишното концесионно плащане, дори и след промяната,  ще е твърде малка, тъй като концесионерът може да я изкара за един ден с продажбата на 6000 еднодневни карти. При промяна на договора концесионерът ще плаща 0,09 лева на декар на ден, което е над 10000 пъти по-евтино от цената, на която Община Банско предоставя свои площи.
 • Не се включват гаранции за опазване на околната среда, защитените територии и защитените зони, както изисква Директива 2014/23/ЕС и законите в България;
 • Липсват гаранции, че всички приходи от ползването на ски зоната влизат в сметките на концесионера и по този начин продължава да съществува възможност за ощетяване на държавата;
 • Замита се отговорността на бивши и настоящи служители, заместник министри и министри от МОСВ, служители на Община Банско, Дирекцията за национален строителен контрол и Дирекцията на Националния парк. Странно е, че управляващата коалиция настоява да се разследва „целият криминален преход“ на приватизацията, концесиите и групировките, но точно когато може да разкрие виновните лица в един случай – концесията в Национален парк „Пирин“ предлага решение, което заличава отговорността на виновните длъжностни лица. Отбелязваме, че по времето, когато концесионната процедура с настоящия договор е обявена, министър Нено Димов е главен секретар на МОСВ на министър Евдокия Манева.
Коалицията „За да остане природа в България“ отказва участие в каквито и да било срещи за обсъждане на съдбата на НП Пирин, преди да са получили отговор на тези и други  въпроси, които ще изпратят към Валери Симеонов.
От коалицията призовават своите привърженици и защитници на НП Пирин да се включат в протес, който ще се проведе на 13-ти декември от 18,30 часа на метростанцията при НДК, при паметника на Алеко Константинов.

Comments

comments