Европа остарява! И в този смисъл можем да кажем, че много  ѝ приляга да се нарича „Стария континент“.

Делът на населението над 65 години продължава да нараства и през миналата година достигна 19% в ЕС. Средната възраст е над 43 години в сравнение с около 38 в Съединените щати. Това вече поставя редица политически предизвикателства на континента, тъй като съотношението между пенсионерите и хората в трудоспособна възраст расте.

Има една група обаче, която държи Европа млада и жизнена: мюсюлманите.

Нов доклад от Центъра за изследване на Pew очертава как европейското мюсюлманско население ще

продължи да расте, дори и при ниски нива на миграция, като помага да се противодейства на близките спектри на застаряване и намаляване на населението, които застрашават бъдещето на континента.

Докладът на Pew се занимава главно с това как мюсюлманското население в Европа ще расте в бъдеще. Техните умерени оценки прогнозират, че редиците на европейските мюсюлмани ще се удвоят  до 2050 г., но не заради прийждането на нови бежанци, защото центърът за изследване предполага, че миграцията се връща до „нормалните“ нива.

Немюсюлманското население, от друга страна, ще намалее с 7%. Този сценарий показва, че общото европейско население ще намалее леко, но мюсюлманите ще помогнат значително за компенсиране на низходящата тенденция.

 

Мюсюлманите ще спасят Европа

Има две причини, поради които мюсюлманите са в невероятната позиция да спасят Европа. Първата е, че те са млади. Възрастовите различия между мюсюлманите в Европа и немюсюлманите са удивителни. Средната възраст е 30,4 години за мюсюлманите в Европа, срещу 43,8 за немюсюлманите. Тази разлика е още по-изразена в най-големите и най-влиятелните страни в Европа – Франция, Германия, Италия и Великобритания са сред първите пет от гледна точка на възрастовото несъответствие.

Втората причина е по-големият „интерес“ към бебетата. Раждаемостта в Европа отдавна е намаляла, което е стандартна тенденция за развитите страни, но относително бедните мюсюлмани в Европа се противопоставят и на това. Сред немюсюлманите, средната раждаемост е 1,6 деца, а за мюсюлманите е 2.6.

Застаряващото население е проблем, пред който са изправени редица световни икономики. Броят на хората в трудоспособна възраст намалява и ние имаме шанс да предотвратим това и да работим в обратна насока.

И както показва докладът на Pew, единственият начин да се увеличи европейското население е, ако миграцията към континента остане много висока. Затова е време да „заровим томахавките“, да преглътнем предразсъдъците, да забравим миналото, да подминем желанията ни и да се научим да живеем с различията. Най-умното нещо, което може да направи една страна в момента е да отвори границите си и да ги приеме и интегрира. Така че нека преосмислим мнението си за тях, не за друго, а за наше добро.

И само между другото, Мохамед е вече най-популярното име на бебе в Обединеното кралство.

Comments

comments