Държавата се готви да приеме закон, с който рискува да се въведат порочни и абсурдни практики, които могат да доведат до разпад колективното управление на права в България. За това сигнализират основните организации за колективно управление на права (ОКУП) – Музикаутор, Профон, Филмаутор и Артистаутор, в своя позиция, изпратена до Комисията по правните въпроси и Комисията по културата и медиите в 44-тото Народно събрание, както и до Министерство на културата.

Става въпрос за законопроект, с който следва да се транспонира Директивата за колективното управление на авторското право и сродните му права.  От Музикаутор припомнят, че преди месец Европейската комисия реши да предяви иск срещу България в размер на близо 20 000 евро на ден заради забавянето на държавата в привеждането на директивата в българското законодателство.

Директивата, съответно и законопроектът, се отнасят изключително до ОКУП, което означава, че не трябва да се правят прибързани промени при непознаване на спецификите на дейността им. Новият проектозакон, обаче, не е преминал обществено обсъждане и не е обсъден официално с нито една ОКУП в България, които съвкупно представляват и защитават законните права и интереси на хиляди български и милиони чуждестранни творци, автори, изпълнители, продуценти, артисти, режисьори, сценаристи, оператори.

Организациите подчертават пасивната роля на Министерство на културата, което не е спазило досегашната практика при транспониране на директиви. Досега тя включваше изготвяне на законопроект от ресорното министерство, провеждане на обществено обсъждане с релевантните организации, подготвяне на становища от НАП, регулаторите, КЗК и т.н., след което внасяне на законопроекта в Народното събрание.

„Противното би означавало силово налагане на проекта, което е недемократично и би довело до дисбаланс в отношенията между правоносителите, ползвателите и държавата“, посочват още в писмото си организациите.

Те обясняват, че проблемите около транспонирането на директивата са логични и очаквани предвид липсата на адекватна, експертна и комплексна политика в сектора от много години. Доказателство за това са множеството международни индекси и класации, в които България е отново на последните нива.

Музикаутор, Профон, Филмаутор и Артистаутор заявяват още, че винаги са апелирали за търсене на правилния баланс в правната регламентация на този специфичен сектор и са предлагали решения, които да гарантират предвидимост и стабилност за правоносителите и ползвателите в тези правоотношения.

Възможният разпад на колективното управление на права, обаче, ще е критична последица за всички заинтересовани страни в сектора. Загубите, засягащи и носителите на права, и ползвателите, и фиска, и културните и творческите индустрии, ще са огромни като стойностно измерение, а освен това ще накърнят и реномето ни на правова държава членка на Европейския съюз.

В тази връзка Музикаутор, Профон, Филмаутор и Артистаутор отправят покана за работна среща, на която да бъдат наваксани пропуските, генерирани от несъстоялото се обществено обсъждане

 

Comments

comments