Коалицията от неправителствени организации и граждански групи „За да остане природа в България“ и граждани заведоха дело във Върховния административен съд (ВАС) срещу решението на предишния екоминистър Ирина Костова от началото на 2017 г., че не е необходимо новият проектоплан за управление на Национален парк Пирин да се подлага на задължителната екологична оценка.

Заседанието на съда е днес, 8 ноември 2017 г., сряда, от 14 часа.

По време на управлението на служебния министър на околната среда и водите Ирина Костова бяха предприети стъпки подготвеният проект на нов план за управление на Национален парк Пирин да бъде одобрен максимално бързо. Този план обаче е дълбоко порочен. Той предвижда строителство върху 12,5 пъти повече площ от националния парк спрямо сега, както и сечи на горите върху 60% от територията на парка. Финансиран е с европейски средства.

Служебният екоминистър издаде заповед, че проектопланът не трябва да се подлага на задължителната екологична оценка. Природозащитни организации и граждани светкавично обжалваха решението на екоминистъра да няма екооценка. Експерти от различни институции, неправителствени организации и Министерство на околната среда и водите (МОСВ) вече изразиха становище, че проектопланът е с ниско качество и не осигурява адекватна защита на Национален парк Пирин, включително като част от Световното природно наследство на ЮНЕСКО и европейската екологична мрежа Натура 2000. Реално той трябваше да бъде отхвърлен, тъй като авторите на проектоплана не се съобразиха със становището на МОСВ в най-важните му части, касаещи режимите и зонирането. Въпреки това обаче в екоминистерството бе взето политическо решение да се продължи процедурата, която изискваше да се прецени нужна ли е екологична оценка и оценка за съвместимост.

Сегашният екоминистърът Нено Димов може още сега, веднага, да издаде нова заповед, с която да се изиска проектопланът за управление на Национален парк Пирин да бъде подложен на екологична оценка. И няма нужда да чака каквито и да било решения на ВАС заради обжалвания на хаотичните заповеди на служебния екоминистър, подведен от служители в МОСВ.

През последната година над 100 хиляди души от цял свят са подписаха срещу плановете за застрояване и изсичане на горите на Пирин, част от Световното природно наследство на ЮНЕСКО и европейската екологична мрежа Натура 2000. С директен имейл всички тези хора призовават примиера Бойко Борисов да разпореди връщането на проектоплана за доработка, докато не бъдат премахнати всички точки, които ще съсипят планината и поминъка на местните хора.

Comments

comments