Жителите на с. Гълъбово, с. Белащица, с. Марково, с. Брестник, гр. Куклен и с. Цар Калоян, заедно с Политически клуб „Екогласност“ се събраха на протест от 11:00 часа, пред сградата на швейцарското посолство в София.


Поводът е дейността на компанията „Холсим” България, част от световния лидер в производството на цимент, инертни материали и бетон Лафарж Холсим, със съдебна регистрация на територията на Конфедерация Швейцария.

Вече няколко месеца жителите на седемте населени места искат да се вземат мерки срещу компанията.

В резултат на производствената дейност на компанията и незаинтересоваността й относно запазването на околната среда и чистотата на въздуха, в последните години рязко са се увеличили респираторните заболявания сред населението, включително деца.

Лидерът на огранизацията „Екогласност“ Емил Георгиев връчи писмо-обръщениекъм Н.Пр. Мюриел Берсе Коен, посланик на конфедерация Швейцария у нас, което беше взето от Герасим Герасимов.

Проблемите, пред които са изправени жителите на седемте населени места са следните:

  • редовно превишаване на показателите на емисиите прах във въздуха при преработване на суровината, най-вече заради неизползването на изискваните по договор хидрофорни уредби за подтискане на прахоотделянето;
  • липса на ежедневно оросяване на използваните пътища и площадки;
  • не се осъществява почистване и измиване на пътя от републиканската пътна мрежжа в района на кариерата, което е задължение на инвеститора;
  • шум, прах и замърсявания на почвите са констатирани от жителите на района;
  • изключително шумни и създаващи облаци бял прах пробивно-взривни работи, чиято взривна вълна и импулсен шум водят до замърсяване и дискомфорт за живущите в района;
  • нанасят се щети на биологичното разнообразие от флората и фауната на района, които не се компенсират чрез задължителната поетапна биологична култивация на отработените площи;
  • камионите, които излизат от предприятието замърсяват пътната настилка с кал, прах, малки и големи камъни, като по този начин създават реална предпоставка за пътни произшествия, каквито има немалко случили се;
  • 4 водоизточника са в близост до кариерата, която е на по-малко от 800 м до най-близките къщи в Белащица. Дейностите свързани с добива на подземни богатства могат да доведат до рязко спадане на подпочвените води, до нарушаване функционирането на изградени помпени станции и намаляване дебита на помпените машини за питейна вода;
  • изключително тежко нарушение на Закона за концесиите е излизането извън границите на концесията, констатирано с нарочен протокол от съвместната проверка на Министерство на енергетиката, ПК „Екогласност” и жители от региона, извършена на 20.07.2018 г.

Ето и пълното обръщение

Comments

comments