Община Тетевен започна строително-ремонтните дейности върху част от уличната си мрежа.

Още в края на изминалата 2016г. е обявена обществена поръчка с предмет –
„Основен и текущ ремонт на участъци от общински пътища и улици на територията на
община Тетевен“, но поради неотговарящи на условията кандидати се наложи повторното й
провеждане.

След получилото се технологично забавяне, от вчера /20.07.2017г./ стартира текущ
ремонт и частично асфалтиране /запълване на образувалите се дупки/ на ул. „Иван Вазов“ –
от сградата на Общината до №80, ул. „Емил Марков“ и настилката на два от мостовете над
река Вит – водещи към кв. Пеновото и Кооперативния пазар. Следващите обекти в списъка
са: ул. „Димитър Благоев“; ул. „Емил Марков“, ул. „Христо и Калин Цакови“; ул. „Васил
Петров“; ул. „Иван Туйков“; ул. „Илия Темелски“; ул. „Нейчо Крачунов“; ул. „Тома Васильов“;
ул. „Кардам“; ул. „Чаира“; ул. „Трети март“; ул. „Козница“ и улици в кв. „Полатен“. Тук влизат
още няколко улици в с. Малка Желязна.

Основен ремонт ще бъде извършен по ул. „Стефан Павлов“ – гр. Тетевен, ул. „Христо
Ботев“ – с. Черни Вит, ул. „Роза“ – с. Гложене, ул. „Равна“ – укрепване – с. Голям Извор, ул.
„Христо Ботев“ – с. Български Извор, ул. „Никола Парапунов“ и ул. „Христо Кърпачев“ – с.
Галата.

Comments

comments