Галерия „Етюд“ има удоволствието да Ви покани на изложбата „ГРАФИЧНИ ТРАНСФОРМАЦИИ II“ – дигитални графики, инсталационни графични форми и колекционерски арт книги на изявени български автори в областта на графиката.
Експозицията ще бъде открита на 20 ноември, вторник, от 18:30 и ще може да бъде видяна в пространството на галерия „ЕТЮД“ до 8 декември 2018 (ул. Цанко Церковски 34, София). 

Изложбата е събитие  в рамките на международен арт-проект с автор и куратор д-р Снежина Бисерова, СУ, ФНОИ  – катедра „Визуални изкуства“, който се разполага на територията на оригиналната графика и на арт книгата, като включва цифровите технологии във възможно най-широкия аспект на приложението им като художествен графичен инструментариум. Работите на участниците са реализирани чрез класически и съвременни графични техники.
Участват изявени български и чуждестранни художници, които включват дигиталните техники в творческата и в преподавателската си практика. 

Боян Филчев

Платформата на проекта създава креативна среда за художественотворчески обмен на идеи, графични практики и технологии, като популяризира съвременните тенденции в развитието на българската графична школа в контекста на приложението на дигиталните технологии. В рамките на поредицата от арт събития, включени в програмата на форума изтъкнати художници с авторитет и с международно признати постижения споделят опита и художествените си възгледи с по-младите си колеги. Проектът се разполага в 3 последователни години и включва поредица от международни изложби по темата в различни галерии в България, в Полша ( Варшава и Люблин) и в Хърватия – Сплит.

Снежана Бисерова


Участват изявени български и чуждестранни художници, които включват дигиталните техники в творческата и в преподавателската си практика. Представят се и резултати от учебния процес на млади автори от ФНОИ, катедра „Визуални изкуства“ и от НХА – специалност „Книга, илюстрация, печатна графика“.

Участници:
–    доц. д-р Анна Цоловска (СУ)
–    проф. Брайър Крейг (Briar Craig) – Канада;
–    проф. Буян Филчев (СУ);
–    ас. д-р Венцислава Стоянова (СУ);
–    докторант Виолета Апостолова (СУ);
–    д-р Красимира Дренска (СУ);
–    доц. д-р Регина Далкалъчева (НХА);
–    Роза Бренайзен (НХА);
–    гл. ас. д-р Снежина Бисерова (СУ);
–    д-р Цвета Петрова (СУ);
–    + млади български автори  

Comments

comments