Промяната в съдебната система става факт. Скоро изцяло нов софтуер ще започне да изготвя протоколите от съдебните заседания. Уникалната технология ще позволи гласът да се трансформира в думи и изречения и в края на съдебното заседание протоколът ще бъде готов. Секретарите на съдебните състави ще коригират грешките в момента на превръщането на гласа в думи, вместо през цялото време да пишат, докато страните пледират в залата. Така работата им при изготвянето на протоколите ще бъде улеснена. Същевременно тази българска иновация, която се разработва в момента,  ще създаде надеждност на процеса, тъй като човешкият фактор няма да е решаващ и ще се избегне субективно отразяване на фактите.
 
Как ще стане това?

На 8 декември в БТА на пресконференция, организирана от Сдружение „Национална асоциация правна инициатива за отворено управление“.  ще бъде обявено началото на изпълнението на проекта „Прозрачна и ефективна съдебна система чрез въвеждане на съвременни технологии в българския съд“, финансиран по Оперативна програма „Добро управление”.

Неговата цел е да допринесе за модерна и ефективна съдебна система чрез необходимите институционални и нормативни реформи. Това нововъведение ще даде възможност за подобряване работата на институциите на съдебната власт, за повишаване на гражданския контрол върху реформата в съдебната система и за увеличаване на общественото доверие към нея.
Участие в пресконференцията ще вземат адвокат Ева Радева – ръководител на проекта, адвокат Елена Стоилова – правен експерт, Стефан Атанасов – адвокат по наказателно право и софтуерният експерт Чавдар Джамбазов.
 

Comments

comments