Икономическият оптимизъм по света намалява в последните години. Това показва 41-вото световно изследване „Край на годината“ на социологическата агенция „Галъп интернешънъл“.

Изследването показва, че 28% от населението е оптимистично настроено за икономическото развитие през 2018 г., но икономическият песимизъм е 30%.

Икономическият оптимизъм показва тенденция на понижаване в последните издания на изследването.

За втора поредна година европейските граждани сериозно се притесняват за просперитета си през следващата година. Предизвикателствата пред бъдещето на ЕС и на Европа като цяло продължиха през 2017 г. и създадоха несигурност, въпреки възникналите признаци на възстановяване.За пръв път икономическият песимизъм в ЕС достига до нивата на песимизъм в Русия. Мнозинството от руснаците (49% – най-високият в проучвания свят дял) очакват 2018 г. да бъде като 2017 г. в страната им.

Американското обществено мнение пък е дълбоко разделено в икономическите си очаквания за следващата година.

Най-големи песимисти пък са в Италия, Гърция. Турция е много близо до тях.

Нигерия, следвана от Виетнам, са от другата страна – най-оптимистично настроени за следващата година.

Ясни мнозинства в Индия и Източна Азия очакват дори по-успешна година от сегашната, базирана на впечатляващото представяне на тези региони през 2017 г., докато Западна Азия е доста притеснена.

39% от изследваното население по света смята, че 2018 г. ще бъде като цяло по-добра от 2017 г., което е с 13 пункта по-ниско в сравнение с предишната година. 23% очакват по-лоша година. 32% смятат, че 2018 ще бъде същата като 2017 г., а други 6% не знаят.

В сравнение с руснаците, много повече американски граждани са оптимисти, но пък в САЩ има и повече песимисти, отколкото в Русия. Като цяло, и по този показател Русия в по-голяма степен очаква идващата година да не е нито по-добра, нито по-лоша, а същата, докато американското общество показва повече поляризация на мненията.

/КРОСС/ Икономическият оптимизъм по света намалява в последните години. Това показва 41-вото световно изследване „Край на годината“ на социологическата агенция „Галъп интернешънъл“.

Изследването показва, че 28% от населението е оптимистично настроено за икономическото развитие през 2018 г., но икономическият песимизъм е 30%.

Икономическият оптимизъм показва тенденция на понижаване в последните издания на изследването.

За втора поредна година европейските граждани сериозно се притесняват за просперитета си през следващата година. Предизвикателствата пред бъдещето на ЕС и на Европа като цяло продължиха през 2017 г. и създадоха несигурност, въпреки възникналите признаци на възстановяване.За пръв път икономическият песимизъм в ЕС достига до нивата на песимизъм в Русия. Мнозинството от руснаците (49% – най-високият в проучвания свят дял) очакват 2018 г. да бъде като 2017 г. в страната им.

Американското обществено мнение пък е дълбоко разделено в икономическите си очаквания за следващата година.

Най-големи песимисти пък са в Италия, Гърция. Турция е много близо до тях.

Нигерия, следвана от Виетнам, са от другата страна – най-оптимистично настроени за следващата година.

Ясни мнозинства в Индия и Източна Азия очакват дори по-успешна година от сегашната, базирана на впечатляващото представяне на тези региони през 2017 г., докато Западна Азия е доста притеснена.

39% от изследваното население по света смята, че 2018 г. ще бъде като цяло по-добра от 2017 г., което е с 13 пункта по-ниско в сравнение с предишната година. 23% очакват по-лоша година. 32% смятат, че 2018 ще бъде същата като 2017 г., а други 6% не знаят.

В сравнение с руснаците, много повече американски граждани са оптимисти, но пък в САЩ има и повече песимисти, отколкото в Русия. Като цяло, и по този показател Русия в по-голяма степен очаква идващата година да не е нито по-добра, нито по-лоша, а същата, докато американското общество показва повече поляризация на мненията.

Индонезия води по оптимизъм тази година, а Южна Азия е най-оптимистичният регион в света. Европа е в противоположна.

Надеждата изглежда запазена за бързо развиващите се страни, отколкото за по-развитите. Ниските доходи очевидно се съчетават добре с надеждата, тъй като има перспективи за растеж. Очевидно е, че се е случила още една лоша за Запада и добра за Изтока година.

Близо две трети (59%) от света декларират, че се чувстват лично щастливи. Това е с около 10 процентни пункта по ниско отколкото измереното щастие в края на 2016 г.

В изследваните 55 държави 8% заявяват, че не са щастливи – почти същите, като 9% в края на 2016 г. и 10% в края на 2015 г.

Латинска Америка изглежда е най-щастливият континент в света.

Фиджи пък е най-щастливата страна. Колумбия е след Фиджи. Иран и Ирак са в дъното.

18% у нас очакват 2018-а да бъде година на икономически подем, а 26% – на икономически трудности. Това е близо 3 пъти по-оптимистичен резултат спрямо края на 2016 г. и по-скоро България е в положителната страна на скалата спрямо световните и европейските тенденции. Най-голям, очаквано, остава делът на тези, които не очакват промени – 38%.

По-общите очаквания на българите за започващата 2018 г. пък са с дялове 25% оптимисти, 22% песимисти, 35% неутрални и 19% затрудняващи са да отговорят. Така България преминава в позитивната част на „класацията“, но и далеч от крайности в положителна или негативна посока.

По отношение на личното щастие през отминаващата година, страната ни отново е на последните места и в света, със стойности,близки до тези на страните от Европа, с 45% определящи се като щастливи, 10% – нещастни, 46% оставащи в средата, а останалите се затрудняват да отговорят. Така нетната стойност (дялове на щастливите минус дялове на нещастните) за България е +35, което с два пункта по-високо спрямо края на 2016 г.

Общата тенденция за България е за нарастване на дела на позитивно отговарящите в сравнение с края на 2016 г.

България е в съзвучие с държавите от Източна Европа и е в „златната среда“ сред държавите от Балканите, като техния фон даже може да се приеме, като страна, споделяща повече оптимизъм.

Общо 53 769 души са били интервюирани в световен мащаб. Във всяка страна е реализирана представителна извадка от около 1000 мъже и жени.

Comments

comments