Правителството одобри допълнителни разходи по бюджета на Министерството на културата за 2018 г. Това обяви Министерството на културата. Средствата в размер на 60 000 лева са свързани със спешната необходимост от продължаване на теренните археологически проучвания на един от най-значимите археологически обекти „Хераклея Синтика“ в местността Рупите, град Петрич.

Хераклея Синтика е обект, какъвто няма друг на наша територия. Археологическата информация за „Хераклея Синтика“ обогатява съществено знанията за историята на Балканите през Античността, както и за прехода към Средновековието. В дългосрочен план се цели именно да се проучи и покаже максимално най-голяма част от централния площад и околните му сгради както и театъра, който градът е притежавал.

Припомняме, че преди дни кметът на Петрич- Димитър Бръчков внесе предложение до Общински съвет за обявяване на пътя до обекта на античен град Хераклея Синтика да стане държавна собственост, съобщи БНР.

В древността градът е бил център на областта Синтика, населявана от тракийското племе синти, за което споменават Омир, Херодот и Тукидид.

Повече от 100 години учените са спорели къде е разположен този античен град. Дълго време се смятало, че се е намирал на юг от Рупелското дефиле (в днешна Гърция). Хераклея Синтика е един от малкото сигурно установени антични градове около Средна Струма. Градът е локализиран през 2002г. от доц. Георги Митрев, след случайното откриване на голям латински надпис.

Археологичните проучвания показват, че селището е било модерно за времето си и е имало изградена канализация.

При разкопките са намерени калъпи, както и голямо разнообразие от недовършени, довършени и глазирани фигури, което свидетелства за наличието на занаятчийска работилница. Открити са и монети, както и две оброчни плочки на Херакъл и на Артемида, богинята на лова.

Древният град се споменава в произведенията на античните автори Тит Ливий, Диодор, Страбон, Плиний Стари и Клавдий Птолемей.

Comments

comments