На 7 август, от 18:30 часа, „Контраст“ представя проекта „Прогнози“. След изложбата „Поглед в миналото“, с показване на колекция от стари майстори, програмата на галерията се обръща рязко с „поглед в бъдещето“, със селекция от седем живописци и четири скулптори, завършили своето образование през последните две години в Националната академия. Тези млади художници бързо и силно заявиха себе си, направиха впечатление с овладян професионализъм и смели решения. Селекцията е насочена към разнообразието от творчески подходи, базирани върху културната традиция и търсенето на автентичен съвременен творчески резултат. Представените произведения са показателни за нова чувствителност и рефлективност, за мотивациите и естетическите избори на най-младите в живописта и скулпурата. 
Заглавието на изложбата „Прогнози“, предизвиква любопитството и очакването за бъдещо развитие, за разгръщане на техния творчески потенциал.

В изложбата участват живописците: Анжела Терзиева, Елеонора Терзиева, Моника Тошева, Елена Велкова, Северина Даниелова, Силвия Богоева, Ангеларий Димитров;
и скулторите: Елина Симеонова, Мартин Трифонов, Мартиан Табаков, Анатолий Йончев.

Куратори на проекта са проф. Аксиния Джурова и проф. Станислав Памукчиев.

Comments

comments