Етичната комисия към Националния съвет за саморегулация (НСС) излезе с решение, в което отчита нарушение на етичните норми, свързани с опасност за начина на живот и нагласите на децата във връзка с телевизионната рекламата на Билет „Шоколад“ на Националната лотария с участието на момичета от Националния отбор по художествена гимнастика. НСС смята, че рекламата, която е на продукт, неподходящ за децата и подрастващите, е до голяма степен насочена именно към тях и трябва да бъде спряна от разпространение в ефир или приведена в съответствие с Етичния кодекс.

Рекламата не се излъчва в телевизионния ефир от началото на месец март. На 26 февруари Национална мрежа за децата сезира с отворено писмо 8 институции за това, че телевизионният клип подбужда към хазарт, включително и деца и млади хора, и нарушава етичните и законови норми. От решението на НСС става ясно, че към тях са постъпили още две жалби от граждани.

В становището на Етичната комисия към НСС се казва: „Като взе предвид, че клипът, рекламиращ хазартна игра е с участието на лица, които изглеждат „непълнолетни“, което го прави атрактивен за подрастващите, Етичната комисия счита че рекламодателят не е положил специалната грижа, която му вменява чл. 17.1. от Етичния кодекс. Търговската комуникация използва състезателките по художествена гимнастика в ситуация, с която не би следвало да се отъждествява нито спортист, нито подрастващ. Сюжетът внушава увлечение към хазарта, което е в разрез с обичайните представи и очаквания към поведението на младите състезателки и поради това противоречи на доброто обществено поведение, начин на живот и нагласи. Впечатлението се подсилва и от отношението на треньорката Илиана Раева към това увлечение, която освен това е и председател на Националната федерация по художествена гимнастика. Рекламният клип показва категоричното й неодобрение към това момичетата да консумират шоколад, но не и към покупката на билети за участие в хазартна игра. И ако в по-голямата част от клипа може да се приеме, че става въпрос за игра на думи и пораждаща се от това двусмислена ситуация, то от финалните кадри, става ясно, че рекламата не само използва думата „шоколад“ като асоциация с лотарийните билети „Шоколад“, но показва и реалното им закупуване и използване от състезателките, с което директно се отправя призив към цялата аудитория, включително и към подрастващите, да участват в хазарт“.

В становището си Етичната комисия към Националния съвет за саморегулация напомня предишно свое решение, в което подчертава, че „пристрастяването към хазарта води до тежки психически, емоционални и социални последици. Неуспехът и загубата на пари често засилват желанието да се продължи участието в играта с надеждата, че „следващия път“ ще се постигне желаната печалба, която ще реши всички проблеми на участника. Пристрастените прекарват все повече време за хазарт, занемаряват останалите си интереси, изпадат в социална изолация и отчуждаване. Хазартната зависимост кара много хора да извършват престъпления, да крадат или да вземат назаем пари, които не успяват да върнат. Поради това патологичното пристрастяване към хазарта е квалифицирано с код ICD-10 в Международната квалификация за болести и свързани здравословни проблеми (International Classification of Diseases and Related Health Problems)“.

В заключение, Етичната комисия подчертава, че дори в рамките на правомощията си останалите институции да решат, че „буквата на закона“ е спазена, то нейното решение е, че рекламата не спазва „духа на закона“. В решението се казва: „създателите на разглеждания рекламен клип са използвали множество похвати, които формално съответстват на буквалното съдържание на въведените правила и норми, но в своята съвкупност противоречат на идеята и целта (на духа) на съответните актове“. Националният съвет за саморегулация се ангажира с това да не толерира и да прилага още по-строг подход към опитите за формално заобикаляне на етичните норми при рекламата на хазартни игри.

Междувременно, Национална мрежа за децата получи писма от Държавната агенция за закрила на детето и Държавната комисия по хазарта за разпоредени проверки във връзка с рекламния клип, по които все още няма конкретни резултати.

Национална мрежа за децата приветства решението на Етичната комисия, както и навременната реакция на Националния съвет по саморегулация. Както споделихме и в отворения сигнал, ние, като обединение на 150 граждански организации от цялата страна, работещи с и за децата и семействата, вярваме, че наличието на законови и етични норми е смислено само ако те се прилагат на практика и не позволяват ситуации, в които печалбата на частни лица да стои над рисковете за развитието на децата и младите хора у нас.

Comments

comments