Коалицията от неправителствени организации и граждански групи „За да остане природа в България“ предупреждава в свое изявление до медиите, че днес властимащите направиха поредна стъпка в опитите си за безнаказано разрушаване на българската природа с похвати от 90-те години, които обаче не работят вече.

Каква е схемата?

С две-трети мнозинство депутатите отхвърлиха ветото на президента върху промените в Закона за околната среда. С днешните си действия те се обявиха срещу правата на гражданите и направиха обжалването на проекти, които разрушават природата да бъде само на една инстанция! Така за най-големите и опасни от гледна точка на околната среда обекти като атомни електроцентрали, ТЕЦ, нефтопроводи се установява едноинстнционно произовдство, а за малки обекти – си остава на две инстанции. Едноинстнционно производство за околна среда няма в нито една друга държава от Европейския съюз и се среща все още само в някои африкански и азиатски държави.
 
Междувременно те приеха вече на първо четене промени и в Административно-процесуалния кодекс (АПК), които също затрудняват обжалването на инвестиционни намерения, но от финансова гледна точка, тъй като някои от съдебните такси могат да скочат до 1800 пъти!
 
Всичко това беше направено с ясна цел, която депутатите не скриха дори по време на обсъждането – правата на гражданите се нарушават, за да не могат да бъдат „спирани“ обекти от национално значение. Законът обаче не уточнява кои обекти ще бъдат приети, че са от национално значение, което отваря вратата за корупция и удовлетворяване на безкрайни лобистки интереси.
 
Междувременно, скрити от обществото, управляващите готвят да прехвърлят управлението в България на европейската екологична мрежа Натура 2000 към областните управители, назначени от самото правителство. Проучване на Асоциация на парковете в България от пролетта 2017 г. показва, че областните управи не са най-сериозните защитници на природата. Въпреки правомощията, които имат за опазването на природата и сега с изменението на Закона за биологичното разнообразие (ЗБР) от 2007 г., областните управи не са издали нито един акт за нарушение по реда на чл. 130 от ЗБР. Нещо повече – от 28 запитани управи, 21 са отговорили, като само 3 от тях имат назначени лица за установяване на нарушенията в защитени зони и нито едно от тях не е написало акт за нарушение.
 
Как ще спрем натиска да се унищожи българската природа?
 
Коалицията „За да остане природа в България“ организира протест срещу последните опити за попиляване на българската природа. Подробности ще бъдат обявени съвсем скоро.
 
Ще бъдат изпратени сигнали до Европейската комисия, Бернската и Орхуската конвенции, по които България е страна.
 
Природозащитниците настояват родолюбиви депутати да изпратят промените в ЗООС на Конституционния съд, макар че е много важно проблемните текстове да бъдат описани прецизно.
 
В навечерието на българското председателство на Европейския съюз управляващите улесниха много по-бързото влизане на Брюксел, когато трябва да се спират безумни решения на което и да е българско правителство. Сега вече има твърд срок от 6 месеца, в които ще има последно решение на български съд, след което природозащитниците ще могат да се обръщат към европейските институции, за да спрат унищожителни решения на правителството.
 
Но защо трябва всеки път да разчитаме на Брюксел за справедливо спазване на законите?!

Comments

comments