Избраниците, ангелите, успенията, преображението са изобразявани в бяло. Облечени в бяло са жреците, бели са и дрехите на боговете. На лебедите също.

Чистота, справедливост, непорочност, невинност, красота, възвишеност, светлина. Сборът на всички цветове.
Бялото – отсъствие на корени. В бялото няма минало. Когато ни споходи за пореден път бяло състояние на индеферентност и особеното спокойствие – се нарича тъга.
Първите полярни експедиции – около тях е било бяло, бяло, бяло…Някои полудявали.
У черните народи демоните са бели. При белите – бели са призраците.
Белият квадрат на бял фон на Малевич. Конят на принца е бял, знамето на обсадените, преди да се предадат – бяло. „Картбланш“ е документ без нищо, написано на него; белите стихове – стихове без рими, белите нощи – нощи без сън. Белият лист за художника – спотаен ужас.
Любим на малцината търсещи съвършенство, цвета на мъдростта, откровението и благостта. За едни – целомъдрие и чистота , за други – цвят на окултизма и тайнствата; чисто, но и строго. Нематериално. Диктаторско. Умора от цветността и поглъщането им отново. Половината на света. Ново начало. Бялото е неизразимият Абсолют.
Затова Анжела Минкова продължава флирта с бялото , който разкрива, предлага сега пред вашето внимание. Защото е цвят генезис, цвят на посвещението и верността. Защото не обича компромисите – отрича, вдъхновява, внушава съгласие и мир.

Заповядайте, да се насладите и съблазните от необичайната графична техника.
„Бялото е бяло е бяло“ , продължава отново в тази изложба с бели релефи на хартия (прегета).
В древността щастливите дни са били отбелязвани с бяло камъче.
Елате да отбележим 11 април с бяло камъче и бяло преге. Входът за всички посетители е безплатен,мястото е Ellinor’s house, а началото е 18:30 ч.

Comments

comments