Всеки свързва датата 14 февруари с отбелязването на Трифон Зарезан или католическия празник Свети Валентин. Има едни други две събития обаче, които заслужават внимание.

Българска православна църква – Успение на св. Кирил Славянобългарски

Свети Кирил Философ е византийски учен, който, заедно с брат си Методий, е създателят на глаголицата. Остава в историята като християнски просветител. Канонизиран е от православната и католическата църква за светец и за равноапостол.

На 14 февруари 869 г. в Рим едва на 42-годишна възраст Константин Философ умира. Малко преди смъртта си той приема „великата монашеска схима“ с име Кирил, с което е канонизиран от Православната и от Римокатолическата църква за светец и за равноапостол. Погребан е в криптата на базиликата Сан Клементе в Рим.

Днес от 11:00 часа в музая „Земята и хората“ Кирило- Методевският център при БАН организира традиционно честване на паметта на св. Кирил.

Ден на българския археолог

Освен всичко друго, днес отбелязваме и деня на българския археолог.

 Археология  е хуманитарна наука, изучаваща развитието на човешките култури чрез издирване, анализ и документиране на материални останки (архитектурни и артефакти), подобласт на антропологията.

Предмет на археологията са преди всичко човекът и предметите, оставени от многобройни цивилизации и култури, живели в различни епохи на Земята. Тя обхваща периода от време от първите каменни инструменти от преди 2,5 милиона години до най-новата епоха. Сведения за околната среда, климата и възрастта на находките помагат да се реконструират бита и културата на хората в миналото.

 

Comments

comments