С двата премиерни спектакъла на „Пътуване към ада“ започва новият сезон на ДНК – пространство за съвременен танц и пърформанс.

4 и 5 октомври  са първите дати на новото представлението на една от най-интересните групи от съмишленици на независимата българска сцена – Метеор.
През годините театралният автор и режисьор Ани Васева изгражда тясно
сътрудничество с философа Боян Манчев и актьора Леонид Йовчев. В „Пътуване към
ада“ участват още – Емона Илиева, Валери Георгиев, Мария Панайотова, Мартина
Апостолова и Михаил Жекунов.

„Пътуване към ада” е визуална поема.
„Пътуване към ада” е поетическа фантазия.
„Пътуване към ада” е театрална оратория.
„Пътуване към ада” е спектакъл за еуфорията от освобождаването на формите и
желанията. За пространство без време. За радостното разбесняване на фантазията,
каквото е у Бош, Брьогел, Данте и Блейк. Адът не е мястото на осъществяването или
неосъществяването на желанията, а на откритието, че желанието започва и завършва в себе си. Където няма време, няма и развитие. Нещата са огледални образи на самите себе си.

Адът е експериментална хипотеза за форма на живот. Той разкрива ада не като неизбежност, а като не-обходимост.
Пътуването към ада е пътуване към себе си.
Адът не предстои. Адът вече се е случил. Адът е тук и сега.
„Където няма желание, там няма ад.
Където няма ад, там няма желание.”

Проектът е финансиран от Програма „Култура” на Столична община за 2017 г. и от
Министерство на културата.

Comments

comments