Творите. Имате идея. Много добра идея.. Работите по нея. Сън, излизания, свободно време отиват някъде назад. Струва си. Да се реализира. Обаче как да си набавите нужните средства? Не може да позволите тя да остане просто готина хрумка. Без реализация. Наоколо има цяла гама от конкурси за проекти в сферата на културата и изкуството. И сега ще ви разкажем по конкретно за Национален фонд „Култура“ и неговите програми, които могат да бъдат полезни точно за вашата работа. Защото на добрите идеи трябва да се даде шанс за реализация.

За Фонда
Национален Фонд „Култура“ e българската организация, която подкрепя на национално ниво създаването, развитието и разпространението на българската култура и изкуство в страната и чужбина.


Фондът започва да функционира от 2000г., като основната му мисия е развитието на културата. Финансирането на творчески проекти се осъществява след предварително обявяване на конкурси по категории, всяка от които има своите критерии. Основно средствата се предоставят за творчески проекти, насочени към развиване на културния сектор. В конкурсите имат право на участие с равни права отделни творци, частни, общински и държавни културни организации. В началото на всяка година Управителният съвет на НФК формулира приоритетните области, за които да бъде предоставена финансова подкрепа.

По какви програми може да кандидатствате?
Разработени са 9 програми, всяка от които има своята специфична насоченост спрямо опита на кандидатстващите или определен дял от културата и изкуството. Сред тях ще откриете точно тази, на чиито условия отговаря вашата творческа идея. Представяме ви ги накратко:

Програма „Мобилност“ финансира транспортни разходи на български артисти и представители на културата и изкуствата за участия в международни, национални и локални културни форуми или посещения на чуждестранни артисти и представители на култура и изкуства.


Програма „Културно наследство“, модул КН се фокусира върху опазване и популяризиране на нематериалното културното наследство на България и разработване на средства за подобрен достъп до културното наследство чрез дигитални технологии и предаване на културно съдържание.


Програма „Културно наследство“, модул КТ е с цел популяризиране на културното наследство на България чрез културен туризъм и развиване на капацитета на културните организации чрез изграждане на мултисекторни сътрудничества и устойчиви практики.

Програма „Преводи“ финансира превод на различни езици и издаване на книги на български автори, с цел популяризиране на българска литература.


Програма „Критика“ подпомага развитието и популяризирането на критиката във всички области на изкуството и културата. От тази година има нов модул „Устойчиви модели“, който цели развитието на критическо съдържание в нови и разнообразни формати.


Програма „Дебюти“ подкрепя дебютни проекти във всички области на изкуството и културата и осигурява обучение по разработване

Програма „Публики“ финансира проекти за изследване, развитие и привличане на нови публики. От тази година тя има нов модул „Намеси в градска среда“, който подкрепя проекти за привличането на публики чрез обогатяване на културния живот в публичната среда.


Програма „Творческо развитие“ е нова за НФК и финансира разходи за участия в обучения и събития за професионално развитие и развитие на умения на артисти, културни дейци и професионалисти в сферата на изкуството в различните етапи от тяхното професионално развитие.

Програма „Социално ангажирани и общностни изкуства“ също е нова и подкрепя проекти от всички области на изкуството и културата, които адресират социални проблеми и каузи или прилагат креативен процес при работа с общности и групи в неравностойно положение.


Полезни съвети и добри практики
С Екатерина Леондиева, главен експерт на Фонд „Култура” поговорихме за често задаваните въпроси, които имат кандидатстващите творци. Тя даде няколко добри съвета и препоръки за всекиго, на когото предстои да напише своя проект за финансиране:

По програма Дебюти е условия кандидати да бъдат дебютанти, но могат ли такива да участват и в други програми или трябва да имат утвърден опит.

Разбира се, че могат, стига да са запознати с правилата и особеностите при разписване на проект. Идеята на програма „Дебюти“ е да осигури обучение за процеса на кандидатстване и с това тя е по-специфична.

 Препоръчително е кандидатите да кандидатстват като физическо или като юридическо лице?

Там където е позволено кандидатстването и под двете форми – няма значение и зависи от обстоятелствата на кандидата. Това не се отразява на оценката.

С колко проекта участниците могат да кандидатстват в рамките на една година? А спрямо една програма?


Във всяка една програма може да се кандидатства с един проект. Един и същ кандидат може да кандидатства с по един проект във всяка отворена програма, но може да спечели само два проекта на година.


В случай, че проектът надхвърля исканата сума, кандидатите трябва да декларират, че могат да покрият разликата. Позволено ли е това да стане чрез подкрепа от сайтове като kickstarter?


Да, няма ограничения за това как се набавя разликата в сумата (стига да е по законен начин, разбира се).

Какво време е нужно, за бъдат събрани нужните документи и разписан проекта? Какво време да си предвидят кандидатстващите? Те могат също така и да уговорят и да проведат среща за консултация?


Това зависи много от типа проект и опита и капацитета на кандидата, така че не може да бъде даден еднозначен отговор. За жалост опитът ни като експерти показва, че повечето проекти се изготвят в последната седмица или дори няколко дни преди крайния срок, което е ужасно лоша практика – води до грешки, пропуски и стрес както за кандидатите, така и за нас.


Бих препоръчала да се започне активна работа по концепцията на проекта поне 4-5 седмици преди крайния срок. Добре е да се започне със събиране на документи от институции, партньори или препоръчители, защото често това отнема повече време и забавя процеса.

Какво не е препоръчително да се съдържа в един проект като искане за финансово обезпечаване?


В повечето програми са недопустими инфраструктурни и строителни разходи, разходи за ДМА (дълготрайни материални активи), често има и процентно ограничение на административните разходи и разходите за реклама. Разбира се, необосновани в проекта разходи, които обаче са вписани в бюджета, е малко вероятно да бъдат одобрени.


Това е специфично за всяка програма и следва да се чете внимателно точка „Недопустимост“ от условията.

Има ли условия, които категорично не биха допуснали някого да получи финансиране?


Подаване след крайния срок, липса на ключови за кандидатурата документи, предоставяне на невярна/ лъжовна информация, несъобразен проект с темата, условията и приоритетите на програмата са някои чести причини проекти да отпадат на ранен етап в тяхното разглеждане.


Провежда ли се все още обучението след първи кръг на програма „Дебюти“?


Да, то е част от същността на програмата. Тази година беше проведено в нов формат и подготвено изцяло от експертите на фонд „Култура“.


Колко време след одобрението се получава финансово подпомагане?


Стандартно има двуседмичен срок за сключване на договор и двуседмичен срок за превеждане на сумата. С други думи отнема около месец.


А какъв е срокът отпуснатата сума да бъде усвоена?


Стандартно срокът за реализация на проекта е 12 месеца от сключване на договор. За програма „Дебюти“ срокът е 18 месеца. За „Мобилност“ сроковете са по-кратки и са описани в условията.

Как Фондът се застрахова от злоупотреби? В случай, че не бъде представен финансов отчет, кандидатът трябва ли да върне цялата отпусната сума?


Да, трябва да се върне сумата с начислен лихвен процент – това се случва при непредставен отчет или при некоректно изготвен отчет. До нейното възстановяване бенефициентът няма право да кандидатства по отворените програми на Фонда.


Програмата за 2019г. със съответните приоритети, вписания във всяка програма, ще излезев края на февруари или началото на март. Подробна информация, условия и срокове може да следите на сайта на Фонда.

Comments

comments