Поетът и бизнесмен Ангел Симеонов е включен в поетичната антология, посветена на Пейо Яворов. Книгата „Ще дойдеш ти“ е посветена на 140 – годишнината от рождението на Яворов.

„Неразрешимите противоречия, през които преминава животът на Пейо Яворов, довеждат до неговата трагическа гибел“, пише в своята рецензия Боян Ангелов, председател на Съюза на Българските писатели. – „Чрез нея той се превръща в страшно обвинение към порядките, наложени от овластени еснафи, които осъждали и убивали успелите да се извисят над  подлото им битие. Един толкова драматичен живот, люшкащ се между хайдушки копнения, изпепеляващи любови и неистови огорчения, не може да не бъде тема за вдъхновение“.

Ето и стихотворението на Ангел Симеонов, посветено на поета Яворов.

Бъди жена!

Бъди трева да скриеш моите стъпки,
преминали по пустите пътеки
през дебри диви, недостъпни,
на горести горчиви и нелеки.

Бъди река и отнеси тъгата,
там, на края на света –
там да прати я съдбата
в дълбока вечна самота.

Бъди звезда, за да те срещам
в прегръдката на здрач вечерен,
сред другите звезди горещи –
най-ярката на небосвода черен.

Бъди икона, пред която
след дълъг път да спирам уморен,
която пази любовта ни свята
завинаги, до сетния ми ден!

Бъди жена, бъди до мен!

Comments

comments