Постоянният ни представител в ООН ще гласува с „въздържал се”

Министерският съвет реши РБългария да се въздържи от присъединяване към Глобалния пакт за безопасна, регулирана и редовна миграция.Страната ни няма да участва със свои официални представители в Междуправителствената  конференция за приемане на Пакта, която ще се проведе Мароко на 10 и 11 декември. Правителството взе решение при последващо гласуване на резолюция в Общото събрание на ООН за утвърждаване на вече приетия пакт,  Постоянният представител на страната ни в ООН да гласува с „въздържал се”. Темата за по-ефективно управление на миграционните процеси е от основно значение за България. На този етап според кабинета, че не присъединяването към Глобалния пакт за безопасна, регулирана и редовна миграция защитава в най-пълна степен интересите на страната и нейните граждани.

България ще продължи да изпълнява вече съществуващите и поети международно правни задължения в областта на правата на човека, както и да упражнява засилен контрол на националните граници.

До момента още шест европейски държави са обявили, че няма да подкрепят пакта – Австрия, Унгария, Чехия, Полша, Хърватия и Словакия.

Източник: БНТ

Comments

comments