От 1 януари 2019 г. ще функционира и НИМХ към МОН

С решение на Общото събрание на Българската академия на науките се създава ново самостоятелно научно звено в БАН с работно наименование „Институт за изследване на атмосферата, климата и водите“, в което ще се отделят част от дейността, активите и пасивите на сегашния Национален институт по метеорология и хидрология /НИМХ-БАН/, което ще започне дейност от 1 януари 2019 г. От същата дата ще функционира и НИМХ към МОН, се посочва в съобщение от Учредителния съвет на Института за изследване на атмосферата, климата и водите на БАН.

В него се казва, че във връзка със започналата процедура за създаване наново самостоятелно научно звено към БАН е необходимо учените, специалистите ичленовете на научно-помощния персонал на НИМХ-БАН, които искат да работят внего и да останат в БАН, да подадат заявление. Учените, които ще работят вИнститута за изследване на атмосферата, климата и водите при БАН, ще преминаткъм него от НИМХ-БАН със запазване на научните си степени и академичнидлъжности по реда на чл. 123 от Кодекса на труда и при спазване на чл. 222 ал.3 от Кодекса на труда, и в съответствие с разпорежданията на Устава на БАН.Съгласно изявленията на министър Красимир Вълчев пред Общото събрание на БАН ив медиите, те ще запазят проектите си и условията за работа, в т.ч. ползванатанаучна инфраструктура.
На свое заседание на 31 октомври 2018 г. Управителният съвет на БАН обявиконкурс за директор на Института за изследване на атмосферата, климата и водитепри БАН със срок за подаване на документи до 30 ноември 2018 г.

Източник: NovaTV

Comments

comments