Най-много от бюджета си харчим за храна

Общите доходи на българските домакинства нараснаха с относително добро темпо през третото тримесечие на настоящата година, но при по-силен ръст на техните общи разходи, показва проучване на Националния статистически институт.

Общият доход средно на лице от домакинство нарасна през периода юли – септември 2018година със 7,7% спрямо същото тримесечие на 2017-а година, достигайки 1541 лв. и е над средния доход от 1474 лв., отчетен през второто тримесечие на настоящата година.

Най-висок относителен дял през третото тримесечие имат доходите от работна заплата (55,2%), следвани от доходите от пенсии (27,3%) и тези от самостоятелна заетост (7,7%). Спрямо третото тримесечие на предходната година относителният дял на дохода от работна заплата се увеличава с 0,8 процентни пункта, а този от пенсии – с 1,4 пункта, докато делът на дохода от самостоятелна заетост остава без промяна.

В номинално изражение доходите от работна заплата нарастват до 851 лв. от 778 лв. година по-рано (повишение с 9,4%), доходите от пенсии се увеличават до 421 лв. от 371 лв. (повишение с 13,4%), докато тези от самостоятелна заетост се увеличават от 110 на 119 лв. (повишение с 8,4%), а доходите от социални обезщетения и помощи намаляват от 43 на 35 лв. (понижение с 19,9%).

Най-много от бюджета българина харчи за храна-снимка:
Pixabay.com

В същото време общите разходи средно на лице от домакинство се увеличават през периода юли – септември 2018 година с 9,8% спрямо година по-рано, достигайки 1518 лв. и са над средните разходи за 1331 лв., направени през второто тримесечие на годината.

Най-голям относителен дял заемат разходите за храна (30,1%), следвани от тези за жилище (16,5%), за данъци и социални осигуровки (12,3%) и за транспорт и съобщения (11,7%).

Спрямо година по-рано разходите за храна и безалкохолни напитки като абсолютна стойност нарастват с 9,8% (от 416 на 457 лв.), за здравеопазване – с 10,2% (от 66 на 73 лв.), а тези за жилища се увеличават с 1,9% (от 245 на 250 лв.).Увеличение с 14,7% на годишна база бележат разходите за транспорт и съобщения(от 155 на 178 лв.), за алкохолни напитки и цигари – с 4,4% (от 58 на 60 лв.), за свободно време, културен отдих и образование –  с 19,8% (от 87 на 104 лв.) и за данъци и социални осигуровки – с 13,3% (от 165 на 187 лв.).

Според НСИ през третото тримесечие на настоящата няма съществени промени в потреблението на основни хранителни продукти средно на лице от домакинството в сравнение с година по-рано, като се увеличава потреблението на месо и на кисело мляко, а намалява консумацията на плодове и зеленчуци, на хляб и тестени изделия. Без промяна остава потреблението на захар.

Източник: БНР;снимка:Economic.bg

Comments

comments