Снимка: total-croatia-news.com

Комплектът материали ще бъде публикуван на уебсайта на ЕСП eca.europa.eu на 23 официални езика на ЕС.

Той ще включва:

  • съобщение за пресата,
  • годишни доклади относно общия бюджет на ЕС и относно Европейските фондове за развитие.
  • обобщаващ документ „Кратък преглед на одита на ЕС за 2016 година“,
  • списък с често задавани въпроси,
  • речта на Председателя пред Комисията по бюджетен контрол на Европейския парламент,
  • снимки с висока резолюция и други аудиовизуални материали,
  • презентации от членове на ЕСП в държавите членки (с дати и държави)
  • речник на термините

В 9:00 ч. Председателят на ЕСП КлаусХайнер Лене и Лазарос С. Лазару – членът на ЕСП, отговарящ за годишния доклад, ще представят доклада пред Комисията по бюджетен контрол. Представянето ще бъде излъчено на живо по EPTV и по Europe By Satellite.

В 11:00 ч. г-н Lehne ще представи доклада пред медиите на пресконференция в Европейския парламент (тук можете да намерите повече подробности).

В деня на публикуването и след това членовете на ЕСП ще представят доклада и изразените в него заключения и препоръки пред надзорните органи и медиите в различни държави членки (на уебсайта н ЕСП ще бъде публикувана допълнителна информация).

Европейската сметна палата е независимата одитна институция на Европейския съюз. Одитните доклади и становища на ЕСП са основен елемент от веригата на управленско отчитане на ЕС и чрез тях се търси отговорност от лицата, натоварени с управлението на бюджета на ЕС. Това е отговорност предимно на Европейската комисия, както и на другите институции и органи на ЕС. За около две трети от разходите обаче — основно в областите „Природни ресурси“ и „Сближаване“ — тази отговорност е споделена с държавите членки.

Всяка година одиторите проверяват отчетите на ЕС и изразяват своето становище по два въпроса: дали отчетите са точни и надеждни и какви доказателства съществуват за погрешно получени или изплатени средства ( наричани общо „законосъобразност и редовност“). Те тестват извадки от операции, за да достигнат до статистически обоснована оценка за размера на грешките, засягащи приходите на ЕС и различните разходни области.

Бюджетните разходи на ЕС през 2016 г. възлизат на 136,4 млрд. евро, или приблизително 267 евро за всеки гражданин на ЕС. Тези суми се равняват на около 1 % от брутния национален доход на ЕС и представляват около 2 % от общия размер на публичните разходи на държавите членки на ЕС. През 2016 г. по-голямата част от средствата са били изразходвани в областта на природните ресурси (57,9 млрд. евро), сближаването (35,7 млрд. евро) и растежа и създаването на работни места (15,2 млрд. евро).

 

Comments

comments