На 18 април, сряда, от 18:30ч. в галерия Лоранъ ще бъде откриването на изложбата Красивата природа на България. В нея ще се представят картини на художникът Иван Тричков.

За широката публика името на Иван Тричков звучи непознато. Един малко позабравен живописец и пейзажист, от чието рождение ни делят 125 години. Тази годишнина ни стимулира да съберем негови творби, които показваме в изложбата „Красивата природа на България.“ Великолепните изгледи от Врачанския балкан, Рила, Пирин, Витоша, Родопите и Стара планина носят фината чувствителност на художника, съчетана с точно възприятие и вроден усет за природен мотив.

Искърското дефиле

Каталогът, съпътстващ изложбата, е първото сериозно издание за Иван Тричков. Трудът ни надгражда полаганите целенасочени усилия на галерията за изследване на творчествата на известни и не толкова популярни художници и течения от художественото ни наследство. За създаването му галерия Лоранъ е провокирана от факта, че в изкуствоведската литература творчеството на Тричков често е премълчавано. Вероятно това се дължи на отхвърлянето му след 9 септември 1944г. Изкуството му обаче подсказва, че нещо сме пропуснали.

В салона на „Оборище“ 16 ще са подредени двадесет и един пейзажа. Сред тях са „Врачански Балкан“, „Пейзаж от Рила“, „Искърското дефиле“, „Пейзаж от Пирин“, „Лято в планината“, „Стъпки по снега“ и др. Ценно за нас е, че открихме някои от тях в оскъдните публикации за художника в архивите. Иван Тричков е отдаден на панорамните планински пейзажи. В творчеството му съществува жанрово единство. Той винаги се опира на видимото и търси съвпадение със съответстваща реална основа. От картините му струи спокойствие, гледната точка е винаги дистанцирана. Обича да рисува сутрин, когато дълбочината и далечината са най-изявени, остри и отчетливи, когато светлината пада косо и създава богатство от планове и цветове.

Край Згориград

Отличителна характеристика на творбите му е присъствието на живописен фон-дълбочина, с градация на тонове, с постигане на прозрачност и лека въздушност. Планинските вериги плавно избледняват и се превръщат в миражи в съответствие с правилата на въздушната перспектива. Облаците леко поемат от гамата на планините и се стелят в изсветляващи редици във въздушната глъбина. Всичко това прекрасно се уравновесява в композицията с масивите на планините.

Художникът сякаш изцяло се осланя на естетиката в творбата. Не се интересува от модерните за времето си течения и носи единствено вътрешното си желание да твори. Житейската и творческа съдба на пейзажиста, за голямо съжаление, все още не е оценена по достойнство. Амбицията на галерия „Лоранъ“ е не само да запълни празнините в познанието за този майстор, но и да му отдаде дължимото, като постави името му на полагаемото се място в българското изобразително изкуство от началото на ХХ в.

Лято в дефилето

Житейска хронология
1892 Роден е в гр. Враца в семейството на Мито Тричков, дребен търговец.
1911 Приет е в Държавното художествено-индустриално училище, след като завършва средно
образование в родния си град.
1911 – 1915 Учи с прекъсване в Държавното художествено-индустриално училище.
1913 Участва в края на Балканската война.

1915 – 1918 Включва се като доброволец в Първата световна война. Получава бронзов медал
„За военна заслуга“.
1920 – 1926 Работи в Околийска реквизиционна комисия – Враца, във Врачанското околийско
планоснимачно бюро и преподава рисуване в прогимназия във Враца.
1926 – 1938 Работи като художник в мини „Перник“.
1938 – 1946 Всяка година прави поне по една самостоятелна изложба. През цялото си
творчество Иван Тричков осъществява 22 самостоятелни изложби, от които 8 във Враца, 1 в
Перник, 1 в Кърджали и 12 в София.
1959 Умира в гр. София.

За презентацията е нужен JavaScript.

Изложбата, посветена на Иван Тричков, ще бъде открита на 18 април от 18:30ч и ще остане в галерия Лоранъ до 18 май.

Comments

comments