Следвай своята интуиция. Имай кураж. И винаги бъди напълно отдаден към настоящия момент. Марина Абрамович споделя какво е да бъдеш творец: „Добрият артист не трябва да се плаши от провал“.

Коя е Марина Абрамович?
Родена в бивша Югославия, тя е един от пионерите в областта на пърформанса. Нейната работа се вълнува от връзката между изъплнител и публика, изследва лимитите на тялото и предизвиква бариерите на ума. Активна през последните три десетилетия, тя е наричана „бабата на пърформанса“. Налага нова представа за идентичност като внася в целия акт активно участващото наблюдения на публиката, чието внимание фокусира върху пределите за изпитване на болка, еуфория и възбуда. Марина поставя директно пред лицето на своята аудитория кръв, голота, дразни зоните на комфорт и удобство на човешкото тяло.

Наскоро в youtube бе публикувано видео, в което тя се обръща към младите творци със съвети за това как да мислят „извън кутийката“ и да творят качествено и с достойнство, докато правят своите първи стъпки по пътя си. Видеото е част от кампания на „Luisianna channel“, в която известни творци представят своите гледни точки в кратки клипове.

Най-смелият акт на действие в човешката история е откриването на Америка от Колумб, което всъщност става съвсем по погрешка, след като дори и след достигането до новите земи се вярва, че е открит нов път към Индия. Такова е мнението на неизпитващата какъвто и да била неувереност да опитва нови неща и експериментира артистка. Според нея младите творци трябва да се впускат без притеснение в изследване на нови области. Най – добрият съвет, който може да им се даде е никога да не позволяват дейността им да се превърне в рутина.

Добрият артист може би ще има една велика идея през живота си, гениалният – вероятно две, така че те трябва да се предизвикват постоянно и да разширяват кръгозора си, за да намират вдъхновение. Марина обяснява, че винаги прави тези проекти, от които се страхува най-много и са най-разлини от предходната й работа. Само с излизането извън удобното статукво може да се създаде нещо ново и експериментално.

Накрая Абрамович завършва с ползата от фокусирането върху момента сега, тук, в това време. Не трябва мислите да бягат върху следващата стъпка и енергията да се хаби в планове за бъдещето. Необходима е концентрация върху настоящето и отваряне на сетивата за случващото се около нас.

Следвайте интуицията си, бъдете смели и направете това, което въображението ви ражда.

 

Comments

comments