Картината „Merode Altarpiece“ на Робърт Кампин е триптих, това е три панелна творба, изобразяваща Благовещението, Свети Йосиф и двама дарители.

Workshop of Robert Campin, The Merode Altarpiece, c. 1427-32. The Cloisters, New York

Благовещението, когато Архангел Гавриил се появява на Дева Мария, за да ѝ каже, че е избрана от Бог да бъда майка на сина му, е често срещана тема в средновековното и ренесансовото изкуство. Това изображение обаче е специално. То изобразява дом, а не религиозно пространство, както в други творби, много детайлно и изпълнено със символизъм. Ето няколко примера за тази символика: вазата с лилии на масата до Дева Мария символизират нейната чистота. Фактът, че лилиите са три също не е случаен, прави се аналогия към светата Троица. Ако се вгледате в кръглото прозорче, ще забележите малко летящо човече, което държи кръст. Тази физгура изобразява Светия Дух. В много творби е представян като гълъб, точно затова тази е уникална. Не всички символики обаче са ясни. Има разногласия за значението на изгорялата свещ на масата.

Details of the lilies, snuffed-out candle, and Holy Spirit in the central scene of the Merode Altarpiece.

Сцената от дясната страна показва Свети Йосив, съпругът на Дева Мария, който работи в дърводелската си работилница. Той прави капани за мишки. Има един на масата и един на прозореца. Много хора смятат, че това сравнява  идването на Христос с поставянето капан за Дявола.

Saint Joseph making mousetraps in the right panel of the altarpiece

Дарителите се появяват в лявата част на Merode Altarpiece. Въз основа на гербовете, изобразени на прозорците в средната част на картината учените ги определят като семейство Ингелбрехт. Изглежда, че жената е добавена по-късно, защото тя е по-стеснено изобразена на картината. През XV век в Холандия средната класа започва да харчи пари за поръчване на произведения на изкуството. Ингелбрехт вероятно се вписват в тази категоерия.

The donors, the Ingelbrechts, appear in the left panel of the altarpiece

Художникът Робърт Кампин работи с маслена боя, вместо с темперна, която е най-популярна през Средновековието. Маслената боя е направила възможно най-забележителните характеристики на творбата- нейните цветове, светлина, сянка, детайли, моделиране на формите. С ясно изразени средновековни елементи, картината обаче може да се сметне като прародител на ренесансовите творби.

dailyartmagazine.com

Comments

comments