Националната художествена академия организира откритата лекция на проф. Ален Вание на тема “Май ‘68-а в Париж”, която ще се проведе днес от 18 часа в галерия “Академия” на НХА.

Анотация

Какво беше май 1968 година във Франция? Радикална промяна на нравите и на отношението към модерността в една „застинала” страна? Огромна надежда и в същото време – нейното сгромолясване? Естетическа революция или нейната социална проява, антиципирана от много артисти и мислители?
Невъзможно е да изброим многото парадокси и противоречия на това невероятно събитие, но при все това ние ще се опитаме да подходим към него по различни начини.

проф. Ален Вание е вицепрезидент на асоциация „Еспас аналитик – Париж”. Професор на Унивеситета Париж – Дидро. Психоаналитик и психиатър.
След като завършва литература, със специалност съвременна литература, започва психоаналитичното си формиране в Експерименталното училище в Бонньой на Марн, създадено в духа на антипсихиатрията и институционалната психотерапия
през 1969 от Мод Манони и Робер Льофор. С Бонньой са свързани над двадесет години от опита му.
Към момента преподава в Университета Париж – Дидро, където е съосновател и ръководител на Центъра за изследвания, психоанализа, медицина и общество, както и президент на Научния съвет на Сектора за формиране и изследвания.
Преподава също така в Националното висше училище за изящни изкуства на Париж. Плодотворен автор на научни трудове, сред които над двеста статии, съавтор в множество трудове и автор на три монографии. На български език е
преведена книгата му „Лакан”.

Comments

comments