Общинско предприятие „Управление на общински земи и гори“ въвежда модерна технология за управление в реално време на своите проекти и дейност. Служителите на терен вече ще имат непрекъсната връзка с централното управление и всички ще могат своевременно да виждат промените, които се правят. Софтуернита система е създадена и въведена от българската геоинформационна и технологична компания Мапекс.

В срок от един месец, Мапекс ще въведе система за управление на бази данни и ГИС технологии за съхранение и управление на информация от лесо- устройствени проекти, карта на възстановена собственост, проучвания и проверки на терен, аеро-фото снимки и други.

„Служителите ни вече ще могат бързо, сигурно и надеждно да отразяват наблюдавани на терен промени. Данните ще мога своевременно да са налични за анализ и без възможност да бъдат коригирани. Смятаме, че тези технологии ще повишат чувствително ефективността и качеството на работа в Управление на
общински земи и гори.“, отбеляза инж. Тодор Тодоров, директор на ОП „Управление на общински земи и гори“.

Като част от проекта, Мапекс ще инсталират ГИС система Tobel и мобилна ГИС система Tobel light. Така, чрез Tobel light и мобилни устройства като таблети, служителите на терен, навсякъде където има мобилна комуникация, ще могат в реално време да нанасят промените в горския и земен фонд в системата за
управление на предприятието.

Системата ще работи през облачна технология, така че столичното предприятие няма да разходва средства за хардуер при въвеждане на системата. Новата технология ще спомогне на „Управление на общински земи и гори“ за по-бърз обмен на информацията, по-бързо вземане на решения и по-бързо изготвяне на
необходима документация.

Служителите, които отиват на терен, вече може да “виждат” чрез мобилните таблети и Tobel Light данните директно от сървъра и извършват проверката, без да е необходимо да си подготвят данните на хартия. Обмена на информацията става веднага като отбелязват проблемите на таблета, използвайки GPS или
ръчно картиране.

 

 

Comments

comments