България се нареди на четвърто място в доклад за държавните разходи на европейските страни относно отдих, култура и религия. Страната ни е изразходвала 1,7% от БВП, при среден 1% за Европа.

153 милиарда евро са държавните разходи на страните от ЕС, за отдих, култура и религия за 2015 година, сочи статистика на Евростат.

Тази цифра е равна на 1,0% от БВП на ЕС. За сравнение това е много по-ниска от сумата, изразходвана за други основни функции като „здраве“ (7,2%) и „образование“ (4,9% „Защита“ (1,4%). От друга страна обаче е по-висока от публичните разходи за „опазване на околната среда“ (0,8%) и „жилищни и обществени удобства“ (0,6%).

Eurostat

Най-голям дял от разходите за „отдих, култура и религия“ е в Унгария, а най-нисък в Ирландия.

През 2015 г. съотношението на БВП на държавните разходи за „отдих, култура и религия“ варира в различните държави-членки на ЕС. Ирландия (0,6%), Гърция, Италия и Обединеното кралство (и трите 0,7%) харчат най-малко в относителни стойности, докато Унгария (2,1%) и Естония (2,0%) харчат най-много. 21 от 28-те държави-членки регистрираха съотношение от 1,0% или повече.

Comments

comments