Преди време Sofiapress представи материал, свързан с едни от най-важните пречки за развитието на българските културни институции, в частност музеите, включвайки Националната галерия.

Тъй като има  разлики в политиката на управление между частните художествени галерии и Националната художествена галерия, която е музей на изкуството, наш автор – Мариела Петкова, потърси мнението на експерт по въпроса, който обаче държеше да остане анонимен. Sofiapress  е медия, която защитава журналистическата етика и опазва своите източници на информация и като такава, ние се задължаваме да не разкриваме никакви лични данни. 

След този материал, Националната галерия се свърза с нашата редакция и предложихме право на отговор. Ето и писмото, което получихме. Публикуваме го без редакция.

 

 

 

ДО

Г-ЖА ДЕСИСЛАВА ХРИСТОВА

ГЛАВЕН РЕДАКТОР

НА SOFIAPRESS

 

Уважаема г-жо Христова,

По повод публикацията „В НАЦИОНАЛНАТА ГАЛЕРИЯ НЯМА ДОРИ ЕКСКУРЗОВОД!“ в сайта  Sofiapress  с автор Мариела Петкова, от 11 юни 2018 г., Националната галерия предоставя на Вашето внимание следните уточнения:

Публикацията се позовава на служител, експерт (?) от Националната галерия, поискал да остане анонимен. Неговото мнение не се основава на реалните резултати от многообразната дейност на музейната институция. Това може да се види от Отчета за дейността на Националната галерия през 2017 г., публикуван в нашия сайт:

http://nationalgallery.bg/wp-content/uploads/2018/02/OTCHET_D2017_12022018-1.pdf

  • По повод твърдението, че ,, Ако директорите на съответните институции не поискат от Министерството на културата да бъде заложено в бюджета перо за откупки, то няма да има. Най-логично е началството да се грижи да обогатява своята колекция от експонати и да изисква редовно пари за откупки“,

искаме да информираме, че Националната галерия е на делегиран бюджет от 2016 г. Във връзка с това през 2017 г. е разработен и Стратегически план за срок от 10 години (вж. https://nationalgallery.bg/bg/about-us/documents/). През 2018 г. са утвърдени  Вътрешни правила за реда и условията за сключване на договори за дарения, получаване, управление и разходване активи от дарения и завещания, в полза на Националната галерия (пак там). Тези вътрешни нормативни документи са основа за по-нататъшни решения за попълване на колекцията.

  • По повод твърдението, че Националната галерия не подкрепя съвременното изкуство и ,,Да няма заложена програма за развитие на съвременни творци в културните институции обезсмисля цялата им функция като такива…“, припомняме, че през март 2018 г. стартира „Българските художници днес“ – нашият дългосрочен проект за изследване, реконструиране и представяне на художествените явления и процеси в страната от края на 80–те години на ХХ век до настоящия момент. Вече са представени три събития, а до края на календарната година предстоят още шест (виж: https://nationalgallery.bg/bg/events/).

Един от филиалите  – Софийски арсенал – Музей за съвременно изкуство – е не само място за излагане  на съвременно българско и чуждестранно изкуство, но е и част от колекцията на Националната галерия (виж: http://nationalgallery.bg/bg/collections/bulgarian-art-21st-century/).

 

  • Във връзка с изказаното мнение за това, че музеите не се грижат за допълнителна квалификация на служителите си, информираме, че специалисти от галерията биват командировани, когато произведения от колекцията на галерията участват в изложби извън България. В други случаи – за научни форуми, по покана на чуждестранни музеи и във връзка с различни събития от международен характер, в тях участват представители на екипа на галерията (виж раздел V от цитирания по-горе Отчет на Националната галерия за 2017 г.).

 

  • По въпроса за липсата на младата публика и нейното привличане  и твърдението, че „ в образователната програма трябва да залегне учениците след 7-годишна възраст  да имат дни за посещение на експозиции, в които да им се обяснява“ ,

препоръчваме да се прочете в раздел „Научи“ на сайта съдържанието на образователните програми на Националната галерия, както и да се види информацията във Фейсбук:

http://nationalgallery.bg/bg/studies/

https://www.facebook.com/NationalArtGalleryEducation/

През 2017 г. в 59 различни по тематика занимания във всички филиали на галерията са участвали 1823 деца. За своята дейност отдел „Образователни програми“ на Националната галерия получи на 8 юни 2018  годишната награда на фондация „Америка за България“ – „Най- добра работа със семейства“ за проекта „Вълшебно одеяло“.

  • По повод твърдението че „В Националната галерия – Двореца няма дори екскурзовод.“

Във филиалите на Националната галерия има екскурзоводи, които водят беседи на български, английски, руски и испански език.  Виж в сайта секцията „Посещение“: http://nationalgallery.bg/bg/visiting/, където за всеки от филиалите е обявена услугата „беседа“. За информация, например в Двореца от началото на 2018 г. до средата на месец юни са проведени 9 беседи на английски за чуждестранни посетители (туристически групи) и 16 на български език (предимно за ученици от София и страната). Беседите в Квадрат 500,  Музея за християнско изкуство и Музея на социалистическото изкуство са главно пред чужденци.

  • По повод твърдението, че в Музея на социалистическото изкуство: ,,Всеки опит да бъде представено миналото по атрактивен начин придобива политическа окраска.“

В Музея на социалистическото изкуство се организират  тематични изложби с произведения от музейния фонд: “Образът на вожда“,  „Митологеми на героичното“, „Нов политически плакат“ (в момента – съвместно с Националната художествена академия). В скулптурния парк са експонирани монументални произведения от периода на социалистическото управление в България. Във видео зала се прожектират архивни и документални филми от това време. Виж сайта на Националната галерия:  http://nationalgallery.bg/bg/visiting/museum-of-socialist-art/

https://nationalgallery.bg/bg/exhibitions/political_poster/

https://nationalgallery.bg/bg/exhibitions/mythologems-of-the-heroic/

 

В заключение заявяваме, че публикуваните в голяма степен неверни твърдения биха могли да бъдат избегнати, ако авторът Мариела Петкова от свое име или от името на редакцията се беше обърнала за информация и официално към Националната галерия.

Надяваме се бъдещи наши изложби, събития и други проекти да бъдат отразявани в сайта Sofiapress като израз на взаимните ни усилия за популяризиране на българското изкуство.

 

Слава Иванова

Директор

 

 

Comments

comments