От ляво на дясно: д-р Дамян Илиев, Емил Георгиев, Димитър Маргаритов, проф. Йовчо Топалов

 

Федерацията на потребителите в България (ФПБ), Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ) и Комисията за защита на потребителите (КЗП) сключиха мемурандум за сътрудничество и съвместна дейност.

Целта на сътрудничеството е по-всеобхватна и ефективна защита на потребителите в съответсвие с националното законодателство и изискванията на Европейската комисия, съобразени с интересите на българските потребители  и споделената отговорност между държавата и сдруженията на потребителите.

ФПБ, БАБХ и КЗП се споразумяха да си сътрудничат в областта на надзора на пазара с храни, безопасността и качеството на храните и предоставянето на обществени услуги с цел защита на интересите на потребителите.

Чрез сътрудничеството и взаимодействието на страните се цели да се минимизира негативното влияние върху потребителите от публичното оповестяване на непроверена информация за „опасни“ и/или „некачествени“ храни на пазара.

По време на пресконференцията, на която беше подписано споразумението, председателята на КЗК д-р Дамян Илиев коментира, че нуждата от такъв меморандом говори за това, че има неща, които не са наред „от гледна точка на информация и от гледна точка на това, с какво впечатление остават потребителите“.

На въпрос на Sofiapress, за това какво е становището на ФПБ относно продуктите, които са представени като домашни, но очевидно не са такива, изпълнителният  секретар на ФПБ Емил Георгиев, отговори:

„Получихме жалби от потребители, които опсват продукти, с подвеждаща информация на етикета. Най-пресният продукт е за майонеза „Олинеза“, която е представена на българския пазар като домашен продукт, но в съставките и е включен яйчен прах. Първоначално ние не си позволихме коментар, а се обърнахме към колегите от КЗП и изчакахме тяхното становище. Сега можем да кажем пред публичното пространство, че този случай е типичен пример за подвеждаща информация“.

Ние имаме за цел да предпазваме хората от заблуждаване, но това, което правим днес е още една крачка напред“, сподели Димитър Маргаритов, ръководител на КЗП. Той коментира още, че както от едната страна може да има случаи на нелоялна търговска практика, така и от друга страна може да има процес на едно ненужно въвеждане на хората в една погрешна представа относно това, какви са характеристиките на дадени продукти, които са на пазара.

Д-р Дамян Илиев, ръководител на БАБХ коментира за Sofiapress, че агенцията не се опитва да формурализира пускането на продуктите на пазара, но не може да не налага контрол над храни, за които не е достатъчно сигурно, че са безопасни.

Comments

comments