За първи път финансовата подкрепа е обвързана с линията на бедност

Депутатите приеха окончателно на второ четене Закона за хората с увреждания  и така поставиха началото на реформата в тази сфера. Индивидуалната оценка на потребностите ще се извършва  от специализирани отдели  към Агенцията за социално подпомагане по специално създадена методика. Ще има нов вид месечна финансова подкрепа за пълнолетните. Законът урежда обществените отношения, свързани с упражняване на правата на хората с увреждания в България. Основен нов момент е прилагането на индивидуален подход и индивидуална оценка на потребностите на хората с увреждания.

Индивидуалната оценка ще е комплексна и ще се извършва от специализиран отдел в дирекциите „Социално подпомагане” към Агенцията за социално подпомагане. Тези отдели трябва да бъдат сформирани от изпълнителния директор на агенцията в срок до 31 март 2019 година. Тя ще се изготвя въз основа на информация за: самооценката на човека с увреждане за затруднения в домашни условия и извън тях; увреждането/здравословното състояние; вида и степента на затруднения във функционирането на човека с увреждане;  мобилността на човека с увреждане в социалната му среда и затруднения извън дома. По предложение на социалния министър ще бъде създадена и методика за извършването на тази оценка.

Бисер Петков -Министър на труда и социалната политика

 „Имаме един нов закон за хората с увреждания, който гарантира техните права и дава нови форми на подкрепа. Аплодисментите са за  работата на народните представители,които приеха окончателно Закона за хората с увреждания и на всички, които имат принос, за да се стигне до тук. За първи път финансовата подкрепа за хората с увреждания е обвързана с линията на бедност и размерът на финансовата подкрепа е определен в самия закон, защото знаете, че сега се определя в подзаконов акт”,  посочи министъра на труда и  социална политика  Бисер Петков. Той отбеляза, че само за тази месечна финансова подкрепа, която е диференцирана в пет групи, в бюджета на Министерството на труда и социалната политика за следващата година са предвидени 426 млн. лева.За сравнение разходите за интеграционни добавки през тази година са 152 млн. лева.

Във връзка с осигуряване на трудова заетост на хората с увреждания в закона бяха записани квоти. Работодатели, които имат от 50 до 99 работници, трябва да назначат едно лице с трайни увреждания; работодатели със 100 и над 100 работници и служители – две на сто от средно списъчния си състав.В закона са записани и изключения от тези разпоредби.

Също така БНТ, БНР и БТА ще трябва да осигуряват достъпна информация за хората с увреждания, както и да включват в своите програми предавания и информация свързани с хората с увреждания.

Въвеждат се задължителни квоти за фирмите за наемане на хора с увреждания. Изделията за тях минават към Министерството на здравеопазването и касата през 2020 година.

Днес се очаква окончателното гласуване и на законопроектът за личната помощ.

След това майките обмислят да преместят палатковия лагер пред Министерството на здравеопазването, за да провокират реформа и при телковете.

Източник bTV

Comments

comments