Blockchain технологията, позната ни от криптовалутите,  може да реши три проблема, засягащи индустрията на изкуството. 

Въпросната  технология може да се справи с редица предизвикателства: от удостоверяването на дигиталното изкуство до разходите за транзакции.


Какво е блокчейн (Blockchain) ?

Блокчейните често се описват като „децентрализирани (или разпространявани) цифрови книги“ – фраза, очевидно  непозната. Затова нека да започнем с най-простия аспект: идеята за цифрова книга. На практика това просто означава, че блокчейнът е непрекъснат дигитален запис на транзакциите. Съществено е, че в тази книга „само се добавя“, което означава, че миналите записи никога не могат да бъдат премахнати. Ако нещо за по-ранна транзакция трябва да бъде променено, се добавя нов запис, който отразява промените. Например, ако изплатя дълг, дългът няма да бъде изтрит от книгата в буквален смисъл. Вместо това ще бъде написан нов запис, за да покаже, че дългът ми е приключил. Резултатът е, че „блокчето“ на блокчетата става все по-дълго (или, за криптовата общност, „по-високо“).

ПРОБЛЕМ 1: Продължават мистериите около  произхода и автентичността.
Понастоящем относително малко произведения на изкуството предлагат удостоверение за автентичност. Този факт създава проблем за двете страни на пазара.  Колекционерите често се чудят дали не представят имитирани произведения или фалшификати. Продавачите понякога са принудени да продават на по-ниски цени, поради колебанието на купувачите по отношение оригиналността на творбите.

БЛОКЧЕЙН РЕШЕНИЕ : Регистър на децентрализирани заглавия.
Стотици бази данни с информация за произхода на произведенията вече съществуват в артиндустрията. Всяка отговорна галерия, аукционна къща, институция и голям колекционер организира софтуер за систематизиране на инвентара и историята си. Блокчейн технологията предоставя възможност за изграждане на публично съвместим регистрационен файл за произведения на изкуството, който да е напълно съвместим и да не се смесва. Тази база данни сигурно ще проследи повече от промени в собствеността. Също така ще проверява и обобщава всяко друго събитие, което засяга ценността на произведения на изкуството, като например професионални оценки, консервационни процедури, включване в изложби на музеи или галерии и много други.

Точно както при криптоeвалутите. Блокадата на Блокчейн предотвратява фалшифицирането или загубата на данни за произход. Ако лош участник  се опитва да манипулира регистъра на даден компютър, останалата част от мрежата, която  проверява блокадата, ще открие отклонение. И тъй като регистратурата съществува в облака (т.е. данните се разпределят между множество сървъри на множество места), тя не може да бъде загубена или случайно унищожена от един носител на записи. Това прави правилния регистрационен номер на „блокчетата“ по-надежден и по-траен от всяка централизирана база данни, проследяваща същата информация. Дори няма смисъл да говорим за физически архиви или други аналогови записи.

На теория  Блокчейн ще увеличи драстично доверието в пазара на изкуството. Тъй като произходът на всяко регистрирано произведение ще бъде напълно проучен от трета неутрална  страна. Подобно нововъведение трябва да доведе до още купувачи, готови да платят повече пари за допълнителната  сигурност.

ПРОБЛЕМ 2: Тежестта на традиционната финансова система.
Независимо  колко старомодни пари имате, все още възникват много проблеми с транзакциите-под формата на такси и наредби. Банките обикновено налагат на клиентите си всичко, от изпращането на банкови преводи до обмена на валути. Някои федерални правителства прилагат вътрешни ограничения спрямо своите граждани (напр. Китай) или предизвикват външни санкции от чужбина. Всички тези неща обезкуражават участието в пазара на изкуството.

„Когато  моята галерия започна да приема криптовалути, тази стъпка  отвори граници“, заяви галеристката от Лондон  Елайза Дадиани. Тя насърчава използването на биткойни  и разказва пред радио Podcasts за възможността да заобиколи централизираното право. „По този начин направихме диалог с Русия, с Китай, с много страни, които смятат, че вътрешният транспорт на пари е труден поради вътрешни санкции или каквото и да е друго нещо, което ограничава приливите и паричните потоци“.

БЛОКЧЕЙН РЕШЕНИЕ: Виртуално плащане
Един търговец на изкуство просто трябва да създаде и поддържа относително проста цифрова инфраструктура, наречена криптираща валута портфейл, която да приема блокчейн плащания. Без да пъхате цялата си глава в жаргонното блато, криптиращите парични портфейли могат да бъдат софтуер или хардуер, който свързва потребителите с мрежата или компютрите, поддържащи регистъра за различни криптовалути.
Съществена разлика е, че обменът се осъществява изцяло между купувача и продавача, т.е. напълно освободен от посредници и централизиран надзор. Няма банки, които да забавят обмена и да начисляват прекомерни такси за услуги, като стандартните три процента разходи за обмен на валута.

ПРОБЛЕМ 3: Тежестта на традиционните договори
Писането и изпълнението на договори е досаден и скъп процес, който често изисква дни или седмици за да се изработи, да се усъвършенства езика с контрагента (една от страните в договора), като едновременно  се плаща на адвокат. А в най-лошия, случай, ако контрагентът наруши окончателния договор, единственият начин да се разрешат създалите се неприятности, е да се вложат  още хиляди долари  и много часове в съдебната система.
Светът на изкуството усложнява още повече проблемите. Дългогодишната амбиция на индустрията за сключване на договори означава, че една потенциална сделка може да се разпадне, ако едната страна дори предложи приемането на официално споразумение.

БЛОКЧЕЙН РЕШЕНИЕ: Смарт договори

Смарт договори са цифрово споразумение между договарящите се страни, в което условията- какво трябва да се направи, кога и как , са предварително закодирани.  След като прочетат и изпълнят споразумението, хората вече не могат да го разстроят. Освен това не е нужен посредник ( съдебната система) за наблюдение на изпълнението. Това прави смарт договора по-сигурен, по-ефективен и значително по-евтин от традиционния.

Смарт договорите биха могли да имат многобройни предимства за изкуството. Чрез оптимизирането на администрацията и свеждането до минимум на разходите за прилагане на правната защита, те биха могли да увеличат професионализацията в продажбите на творби на изкуството.

 

 

 

news.artnet.com

Comments

comments