На 06 октомври 2018 г. от 12.00 ч. ще се състои поредното протестно шествие – митинг в подкрепа на каузата „СТОП на КАРИЕРИТЕ в БЕЛАЩИЦА“. То ще стартира от центъра на с. Белащица по маршрут, пресичащ селата Белащица и Браниполе, до кръговото кръстовище на околовръстния път и Кукленско шосе.

Само месец след предходната масова проява, която се състоя в деня на Съединението, жители на населените места в региона  ще се съберат отново в знак на недоволство от липсата на интерес и воля от страна на министерството на енергетиката и министерството на околната среда и водите да се ангажират с решаването на проблемите и да изпълнят законовите си правомощия във връзка с казуса.

На 27 август 2018 г. министърът на енергетиката Теменужка Петкова пое ангажимент пред представители на инициативните комитети на селата Белащица и Гълъбово, и пред председателя на ПГ „Екогласност“ Емил Георгиев в рамките на месец да се извърши контрол на настоящите концесионни територии от експерти на двете министерства и да се проведе среща със заинтересованото население. До 1 октомври бе срокът за обсъждане на възможните варианти по решение на наболелите проблеми със замърсения въздух от праха и отровните газове, причинени от взривните дейности, с шума от добива и преноса на инертни материали в гъсто населена зона на община Родопи, област Пловдив.

Категоричното искане на жителите е след изтичане на двата концесионна договори по експлоатацията на кариерата в Белащица през 2021 г. и 2023 г., същите да не бъдат подновявани, нито да бъдат предоставяни нови територии в близост.

Такива апетити вече има от нов инвеститор, който желае да започне проучване за подземни богатства  в площите „Сантала“ и „Сантала-2“ в землищата на с. Белащица, общ. Родопи и с. Гълъбово, общ. Куклен. (виж схемата)

Размерите на засегнатите планински територии са огромни  – повече от 53 хектара. Унищожени са стотици декара млади гори и е деформиран ландшафтът на планинските склонове на Родопа планина. Истинска екокатастрофа обаче грози региона, ако се продължи с разширяване на териториите на кариерите или разкриването на нови в непосредствена близост.

Припомняме, че масовото гражданско недоволство на живущите в селата от региона избухна във връзка с инвестиционно предложение на фирма „Холсим кариерни материали Пловдив“ АД за разширяване на кариерата и нов  Добив на строителни материали – мрамор за трошен камък в участък „Калоян“ от находище Белащица на площ от 50,534 дка“ в землището на с.Белащица, общ. Родопи с дългосрочност от НОВИ 25 години.

Планове за разширение на кариерата:

Снимки: Фейсбук страницата „Стоп на кариерата в Белащица“ 

Comments

comments