Изпълнението на Националната програма за енергийна ефективност на
многофамилни жилищни сгради не е спряно, съобщават от пресцентъра на МРРБ.

Преди да бъдат сключвани нови договори по нея, е необходимо да приключат дейностите по вече одобрените за финансиране 2022 сгради в цялата страна.

Към 03.08.2017 г. от 2022 сгради със сключени договори за целево финансиране,
541 са въведени в експлоатация. В процес на изпълнение на строително-монтажни работи
са 594 сгради. Мерки по подобряване на енергийната ефективност предстои да бъдат
реализирани и по още 887 сгради.

След приключване на всички дейности по обновяването на одобрените сгради, ще
бъде направен анализ на свободния финансов ресурс, преди да бъде подновен приемът на
документи в „Българска банка за развитие“ АД за сключване на нови договори за целево
финансиране.

Comments

comments