Автор: Боян Ангелов – председател на Съюза на българските писатели

„Любов като насън” е десетата поетична книга на Ангел Симеонов. Модерният графичен дизайн и включените в нея десетки репродукции на водещи съвременни български художници придават завладяващо сетивата външно изображение. Ала аз бих искал да се спра върху съдържателната страна на стихосбирката, съдържаща 106 стихотворения, които обхващат наглед обикновени, но дълбоки като медиативна концептуалност сюжети. Поетът гради​ пласт по пласт своите спомени и надгражда емоционални реалности, свързани с най-близките нему
хора. Някои вече са си отишли от този свят, но неизменно населяват пределите на сънищата му или се явяват незрими и бездиханни, за да насочат волята в правилната посока. Този диалог между поета и невидимата реалност е разбираем само за онези, които могат да уловят неуловимото.

Ангел Симеонов обогатява пространството от спомени и представи, издига описателните пейзажи до степен на олицетворения и превръща мисловните си идеи в семантична реалност. Чувства се пределна овладяност на стихотворния ритъм и римата вече е средство за умопостигаемата чувственост, без да се търси нейният формален хоризонт. И докато предметното въображение представлява същината на умозрителна идеологема, читателят усеща смисъла на индивидуалното самовглъбяване чрез метафоричната иносказателност на автора.

Ангел Симеонов създава своя неповторима емоционална вселена, чийто микрокосмос одухотворява нравствения максимализъм на поета, а макрокосмосът озвучава мелодиите на небесните тела. Тази книга е успешен опит за преодоляването на познати за родната ни лирика прийоми. Ценителят на поезията ще бъде озарен от виделината на любовния трепет и ще преодолее меланхолията на отиващия си ден, прерастваща в неизчезваща болка от любовната раздяла.

„Любов като насън” е силна лирическа книга, която се вписва в традициите на съвременната българска
поезия, очертана от най-добрите нейни представители.

Тя е успех за нейния автор и за родната ни литература.​

Comments

comments