Джакомо Черути

Роден е в Милано на 13 октомври 1698 г., но работи основно в Бреша. Вероятно е бил рано повлиян от Антонио Чифронди и/или Джакомо Тодеско (Тодескини). Обучението си по рисуване получава от Карло Череза. Въпреки че рисува...

Read More