Проектът „Усети града“ – Варна ще обучи 16 младежи в методология за
сетивно представяне на културно наследство
Младежката работилница за културно наследство „Усети града“ и
„Сетивна изложба“ са част от събитията на „Европейски дни на
наследството в България“. Общоевропейската тема през 2017 г. е
„Наследство и природа: пейзаж от възможности“ като събитията са
представени в Националния календар на събитията.
Проектът „Усети града“ – Варна ще обучи 16 младежи в методология за
сетивно представяне на културно наследство по време на Интерактивна
работилница „Усети града“ от 28 септември до 3 октомври. В края на
работилницата, ще се проведе „Сетивна изложба“, която ще е резултат от
работата на участниците и която ще представи нови интерпретации на
градското културно наследство на Варна.
Основен акцент в изложбата ще бъде нейната достъпност както за зрящи,
така и за хора със зрителни затруднения. Предвижда се да се пренесе и в
други градове в страната. Сетивната изложба ще бъде открита на 3
октомври в „Социалната чайна“ на Варна – http://thesocialteahouse.bg/

Информация за самото събитие е публикувана на сайта на Асоциация за
култура, етнология и антропология "Медиатор":
https://aceamediator.wordpress.com/ или във facebook страницата на
сдружението.
Организатори са пловдивска младежка организация Асоциация за
култура, етнология и антропология „Медиатор” – възпитаници на
Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“. Събитието се
осъществява с финансовата подкрепа на Варна – Европейска младежка
столица 2017 и партньори партньори „Споделено работно място Beehive“
и „Социална чайна“.
През м. юни т.г. Асоциация за култура, етнология и антропология
„Медиатор” в партньорство с Философско-исторически факултет на
Пловдивския университет „Паисий Хилендарски” и Националния център
за рехабилитация на слепи – Пловдив организира и успешно проведе
проекта „Усети града – подготовка на водачи и реализиране на
интерактивен маршрут”. Проектът бе финансиран от Община Пловдив,
Дирекция „Култура и културно наследство”. Над 60 човека взеха участие в
три отворени и безплатни интерактивни маршрута „Усети града“.
Водачи в тях бяха 16 младежи, предварително подготвени в тридневното
Обучение за водачи в интерактивен маршрут „Усети града”. Чрез умения
за ориентация в градска среда те успяха да интерпретират културното
наследство на Пловдив и по сетивен начин да го представят на зрящи и
незрящи. Интерактивните маршрути бяха преминавани от най-малко
двама души – единият в ролята на водач, а другият – воден със затворени
очи. Водените могат да бъдат както зрящи, така и незрящи и да
предизвикат сетивата си, подчертаха организаторите.
Инициативата е продължение на научно-приложен проект „Усети града”,
реализиран през 2014 г. от екипа на АКЕА „Медиатор” и студенти и
преподаватели от специалностите „Етнология“ и „Социална
антропология“ към Философско-историческия факултет на ПУ „Паисий
Хилендарски“.

Comments

comments