Тази седмица Евростат публува статистика, в която показа, че безработицата в Чехия е спаднала до 2,9% през Юни, сравнено с 3,8% в Германия и 7,7% общо за Европейския съюз. Но как успя да го постигне бившата комунистическа страна?

Първо и може би най-важно работната ръка е евтина, пише изданието Quartz. Средното заплащане на час в страната за 2016 година е 10.20 евро, което е много под средното за Европа- 25.40 евро. Но това не е пълно обяснение за ниската безработица, защото други страни като Унгария, Полша и България имат подобни ниски заплащания. Също така, заплатите в Чешката република нарастват доста стръмно. През първото тримесечие на 2017 г. номиналните заплати се увеличават с 5,3%.

Нещо повече, Чешката република дължи успеха си на производствени фабрики. Производствената индустрия в Централна Европа отчита най-големи ръстове в икономиката си, в сравнение с останалата част в ЕС и представлява повече от една трета от цялата заетост.
Продукцията на коли за компании като Тойота, Пежо, Ситроен, Шкода и Хюндай е огромен стълб за чешката икономика.

Правителствените стимули, датиращи от 90-те години на миналия век, които включват данъчни облекчения за нови фирми и парични средства за създаване на нови работни места, привлякоха високи нива на чуждестранни инвестиции и се засилиха още след присъединяването на страната към ЕС през 2004 г. Според Дейвид Марек, главен икономист в Deloitte Прага, нивото на безработицата в страната е ниско поради две основни причини.

Първо, работните места свързани с производствената индустрия са относително лесни за създаване, защото са евтини и държавните стимули са направили Чешката република привлекателна за глобалните производствени компании.

Второ- чешкият бизнес цикъл е тясно свързан с икономическото здраве на ЕС. Когато Европа се справя добре, Чешката република още по-добре, казва Марек. И точно сега Европа върви сравнително добре. Икономиката на региона е нараснала с 2,2% през второто тримесечие спрямо предходната година.

Но корените на скорошния успех на чехите могат да попречат на бъдещето. Растежът на високите заплати е належащ проблем. Марек казва, че заплатите се увеличават поради недостиг на работна ръка, което не позволява на икономиката да расте дори по-бързо. Подобно на много страни Чешката република също е изправена пред застаряващо население. Бюрократичните пречки затрудняват фирмите да наемат чуждестранни работници, за да запълнят отворените позиции.
Марек казва, че страната не може да си позволи заплатите да се увеличат по-бързо от производителността. Чешката република е „центърът за събиране на Европа, а не центърът за знания“, казва той, което означава, че има много евтини и нискоквалифицирани работни места, но не развива умения и знания, за да увеличи значително производителността с по-сложни процеси. За да се задържи нивото на безработицата, правителството трябва да промени своята десетилетна система от стимули, за да насърчи създаването на висококвалифицирани работни места, а именно чрез подобряване на образователната система. Докато има висока степен на средно образование, относително малко хора продължават да получават университетска или професионална квалификация.
Според проучване на ОИСР, публикувано миналата година, Чешката република е изправена пред най-разпространения риск от загуба на работни места, а именно автоматизацията в производствения процес, заедно със съседна Словакия.

Comments

comments