Бактерии във водата на няколко населени места около Пернишко

Колиформи и ешерихия коли са открити във водата в няколко населени места в Пернишко, съобщават от местната РЗИ.

Изследвани са както обществени чешми, така и чешми в частни дворове. Отклонения от нормата има при шест обществените чешми. Най-високо съдържание на колиформи – 123 колонообразуващи единици на 100 мл вода, са установени в село Боборац.  водата на чешма в центъра на Ярджиловци са открити 107/ 100 мл ешерихия коли.

Бактерии във водата има още при обществени чешми в селата Ребро, Дълга лука, Байкалско, и чешма в село Вукан – на разклона за Стайчовци, както и в частни чешми в селата Садовик, Углярци и Ребро. Освен колиформи и ешерихия коли, в пробите от чешма в частен дом в Углярци е установено и наличие на минимални количества клостридиум перфрингенс.

Връчени са предписания на ВиК и на кметовете на Радомир, Трън и на село Ярджиловци за провеждането на задължителни хигиенни и противоепидемични мерки. В периода от 3 до 16 юли са извършени изследвания в 31 населени места. Взети са общо 35 проби. След изпълнение на предписанията в селата Друган и Милкьовци, където също имаше отклонения от нормата, питейната вода вече отговаря на изискванията на Наредбата за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели.