Всичко за лова в България, събрано в една книга

В разгара на ловния сезон, албумът „Ловът в България“ е едно отлично четиво, разказващо историята на лова по българските земи от най-древни времена до днес.

Изданието проследява възникването на съвременното ловно движение и организацията на лова, запознава читателя със състоянието и възможностите на утвърдени ловни стопанства, видни български ловци и трофеи.

 

Популярната тема за лова е представена в няколко аспекта

  • На първо място е историята на лова и риболова по българските земи от най-древни времена – чрез исторически и археологически свидетелства са откроени традициите в тази дейност – едновременно поминък, спорт и доказателство за личностни качества.
  • Втората част проследява възникването на съвременното ловно движение и организация на лова. Историята започва с великотърновския ловен кръжец, със създаването на ловна организация, с първите стъпки на организираните въдичари, с обединяването в Ловно-рибарски съюз. Отделено е специално внимание на съюзната дейност за опазване и възстановяване на българската природа, за организиране на национални ловни събори, както и за спортните прояви.
  • Следващата част запознава със състоянието и възможностите на изявени ловни стопанства, с ловни трофеи, с видни български ловци, с международните контакти и отличия.

Представени са още издателската дейност, библиотеката и музейната сбирка на Съюза. Интересен акцент е представянето на ловната тематика в художественото творчество.

Текстът е умело балансиран с богат илюстративен материал.

Албумът „Ловът в България“, издаден по идея на инж. Иван Петков,  е луксозен, с твърда корица, с паралелен текст на български и на английски език.