Галерия Икар представя изложба, освободена от тематичност

С настоящата изложба Галерия „Икар”,има за цел да представи чрез Куратора –Минчо Панайотов, който е участник в Изложбата, група от Художници-Съмишленици, обединени на чисто приятелски принцип и освободени от каквато и да е тематичност.

Идеята е всеки Участник да избере определен брой творби /максимум до 5/, които да го представят в характерна за него творческа визия. Липсата на определящо изложбата заглавие е съзнателен акт да отпадне и последната обвързваща Участниците нишка- еднопосочността на пластичните търсения. Различната възраст на поканените от Куратора Художници е стремеж да се види доколко се променят във времето художествените възгледи и дали съществува приемственост между Поколенията.

Преобладаващото участие на Живописци в изложбата показва известна ориентация към по-директен изказ, което е в някаква степен типично за съвременното Изкуство.Кураторът включва в групата ,освен утвърдените имена на Пловдивската и Национална художествена сцена и четирима Автори /трима от тях са бивши негови ученици/, които са все още Студенти.

Целта е стимулиране на творческите им амбиции и предоставена възможност за изява. Значителният брой на Авторите не е определящ за цялостния облик на Пловдивската Художествена “Гилдия”, а показва само част от нейните Творци. Това е второто участие в София на тази Творческа формация,която кани Почитателите на Съвременното Българско Изкуство да посетят Изложбата от 18.01.18г до 26.02.18г ,всеки ден от 10,30ч до 18,30ч,вкл.Събота от 10,30ч до 14,30ч.