“Група за чист въздух” отговарят на СГС по повод прекратения иск срещу Столична община

На 27.10.2017 г., петък, Софийският градски съд (СГС) прекрати делото по заведените три колективни иска срещу Столичната община, от името на жителите на гр. София за замърсения въздух над територията на общината. Исковете бяха заведени от няколко неправителствени организации и адвокати, обединени в „Група за чист въздух“.

Посочената от съда причина е, че представителите на колектива нямат „доказан опит,
знания и финансов ресурс“, с които да защитят увредения интерес на обществото.

От “Група за чист въздух” зявяват в изявление до медиите, че считат опреелението на съда за неправомерно и ще го обжалват пред Софийския апелативен съд. Ето какво още пишат в изявленито:

Този акт е един неоснователен отказ да се предостави достъп до правосъдие и на практика се прегражда възможността да получим съдебна защита на правата на столичани по един толкова наболял въпрос като качеството на въздуха, който ежедневно дишаме.

Представили сме достатъчно доказателства, че представителите на колектива са
организации с много активна дейност в защита на правата на гражданите в сферата на
екологията, градоустройството, здравеопазването и правата на хората с увреждания.
Самата Столична община е канила представители на „Спаси София“ и „За Земята“ на
обществени обсъждания за Програмата за управление качеството на атмосферния
въздух, с което признава тяхната значима роля по темата. Сдруженията „Диабет тип
2“ и „Център за независим живот“ са утвърдени като защитници на едни от най-
големите жертви на мръсния въздух – болните от диабет и хората с увреждания.

Адвокатите, подписали исковете, са достатъчно квалифицирани и опитни, за да водят
делото. Аргументът с необходимата „квалификация в областта на защита на околната
среда, екологичното право и/или химични изследвания“ е напълно несъстоятелен,
защото по делото се използва външна експертна помощ и експертизата на вещи лица.
По същата логика можем да питаме за квалификацията на съда по тези теми.
Осигурили сме достатъчно доказателства, че представителите на колектива могат да
покрият разноските по делото. Задаваме и въпроса какви доказателства за финансова
обезпеченост би следвало да набавят гражданите, за да водят дело в защита на
колективния си интерес?
Определението на съда не променя решимостта ни да защитим правата и интересите
на жителите на София, но със сигурност ще забави този процес. Предстоящите зимни
месеци традиционно ще донесат на софиянци смог и замърсяване на въздуха, което ще
повлияе на здравето на хиляди хора. За 2017 г. нормата за замърсяване на въздуха с
фини прахови частици вече е завишена – само за периода януари–март са
регистрирани 37 замърсени дни (по данни на Изпълнителната агенция по околна
среда, предоставени на „За Земята“ в началото на годината, чрез Закона за достъп до
информация) при допустими 35 годишно.
Призоваваме гражданите на София да ни подкрепят и ако все още не са подготвили
зимнината си – да побързат да затворят бурканите с чист въздух, за да има какво да
дишат през зимата!