Деспотизмът е навсякъде около нас: предупрежденията на Монтескьо

Обичайно е за гражданите на либералните демократични държави да вярват, че деспотизмът е чужд на собствения им опит. Техните политически конституции показват друго разделение на властта, което е специално предназначено да предотврати натрупването на произволна и безотговорна власт във всяка функция на тяхното правителство.

Обратно, деспотизмът е екстремна форма на управление, концентрираща произволна сила, която може да обхване всяко царство на живота. С конституционните и правни бариери, гражданите на либералните общества могат да вярват, че деспотизмът е проявление на по-малко щастливите народи.

Ако законовите бариери понякога не успяват да ни предпазят от миниатюрни деспоти, тогава политическият деспотизъм не е толкова отдалечен, колкото мнозина мислят. Монтескьо, френският философ от 18-ти век, който въведе думата “деспотизъм” в нашия политически речник, няма да бъде изненадан от разминаването между предполагаемата свобода на нашето общество и опита, който мнозина имат като жертви на безотговорна власт.

В “Духът на законите” (1748) той показва, че деспотизмът е постоянна опасност и постоянна заплаха за човека, който процъфтява навсякъде и винаги. Дори тези, които имат щастието да живеят извън границите на деспотично правителство, все още могат да бъдат жертва на деспотични практики. В отговор Монтескьо учи, че разкриването на деспотизма трябва да остане централно начинание в социалния и политическия живот, пише Вики Съливън, професор по политология в Университета Туфс в Масачузетс.
.

Доколкото се помни днес, Монтескьо се смята за вдъхновител на теорията за разделението на властите, за конституционните бариери пред деспотизма, които парадоксално могат да ни дадат свобода.

Разсъжденията върху неговите писания разкриват, че деспотизмът е много по-широко разпространено и непримиримо явление, отколкото хората, в така наречените свободни общества, са склонни да вярват. В духа на законите той показва, че деспотизмът е в самата същност на европейския начин на мислене.

Основните аспекти на религиозните и философски традиции стимулират концентрацията на властта, която може лесно да прерасне в деспотичното насилие.

Критиците подкопават твърдението на Монтескьо, че Европа крие деспотизъм, позовавайки се на това, че той изследва историята на други континенти. В края на краищата той черпи от историята на Азия и Близкия изток, за да опише деспоти на големи империи, онези прелюбодейни фигури, които, поглъщат всички сили в държавата. Такава огромна сила позволява експлоатацията на управляваните по начин, който причинява физическо и психическо насилие върху тях. По този начин се отричат възможностите за човешко развитие и достойнство.

В резултат на това описание Монтескьо идва като още един европейски интелектуалец, който омаловажава чуждестранните общества, за да похвали постиженията на Запада в процес, който в крайна сметка оправдава колониализма. Но това е повърхностно четене на дълбок мислител и писател.

Голяма част от критиката на Монтескьо за деспотизма всъщност представлява критика на Европа. Монтескьо вижда Европа като дом на някои от най-бруталните деспотични практики. Въпреки очевидния си фокус върху източния деспотизъм, той успява да подчертае деспотичните практики на почитаните европейски институции: католическата църква и френската монархия. Открива и деспотизма на португалските инквизитори, които изгарят живи юноши за практикуването на юдаизма на родителите си. По този начин той подчертава жестокостта на Европа в момент, когато изразяването на такава критика все още е категорично опасно.

Монтескьо твърдо се противопоставя на жестоките наказания, заявявайки, че “знанието” за правилния начин да се пристъпи към “наказателни присъди” е по-важно “от всичко друго в света”. Свободата, твърди той, е чувството за сигурност, че не съществува заплаха от произволно наказание.

В анализа на Монтескьо, някои от деспотичните идеи на Европа произтичат от най-възвишените източници, от писанията на Платон и Аристотел и ученията на Църквата, например.  Монтескьо подчертава вредните доктрини на Платон, че робите нямат право на самозащита, че магистратите трябва да бъдат абсолютни и че наказанията трябва да бъдат чести и тежки. По същия начин, ученията на Аристотел се подчиняват на деспотичните практики, като разчитат твърде много на добродетелите на принцовете за необходимото сдържане и онеправдават практиката да искат лихви по заеми.

Тъй като събитията се развиха след смъртта му, оценката на Монтескьо за продължаващата чувствителност на Европа към деспотизма се оказа забележително предсказуема. Никой познаващ история няма да отрече постоянната нужда от урока, който Монтескьо се стреми да преподава в “Духа на законите” – че няма окончателна победа над деспотизма и че Западът също остава податлив. Това всъщност е все още съществуваща заплаха в човешкото състояние. Свободата, според Монтескьо, изисква непрекъснато проучване на управляващите практики и идеи. Деспотичните идеи могат да се вложат в нашите най-скъпи идеи и дори в собствените си сърца.

Десислава Христова

About Десислава Христова

View all posts by Десислава Христова →