Деца майсторят предмети от стари вещи за конкурс в Струмяни

Деца и младежи от община Струмяни участват в конкурс по повод 50-годишнината на Международния ден на Земята. Местната комисия за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни организира надпреварата в две категории – на тема „Нов живот за ненужните вещи” и „Красотата на живата природа”. В първата категория участниците трябва да представят снимки на предмети и/или арт инсталации, изработени от отпадъчни материали и стари, излезли от употреба вещи от бита. Във втората – да представят снимки на предмети  и/или арт инсталации, изработени от природни материали.

Организаторите очакват деца с идеи и произведения, изработени от отпадъчни или природни материали, да  покажат какво са направили.  За създателите на най-добрите арт инсталации  ще има предметни награди и диплома за участие. Крайният срок за представяне на творенията на децата и младежите е до 17,00 часа на 30 април. Снимки на творбите се изпращат на имейл: [email protected]

Всички творби следва да съдържат информация за автора – име, възраст, населено място и телефон за връзка.

Резултатите от конкурса ще бъдат обявени през месец май, а нагридет ще се връчат след отмяната на извънредното положение заради разпространението на коронавируса.

Арт произведенията ще бъдат оценявани от експертно жури по следните критерии: ефективно използване на отпадъчните и природните материали, оригиналност и креативност, иновативност и цялостно представяне.

Целта на конкурса е да насочи вниманието на младите хора към проблемите, които застрашават бъдещето на Земята, като провокира творческото им мислене и ги мотивира да опазват природните ресурси  на планетата.

Снимката е илюстративна

 

kmeta.bg