Днес се решава съдбата на бюджет 2018

Правителството ще обсъди проекта за Закона за държавния бюджет на България за 2018 г., за да го внесе в Народното събрание.

Според планирания бюджет се предвижда  се догодина държавата да похарчи над 39 млрд. лв., а приходите да са с милиард по-малко.

Залага се бюджетен дефицит от 1%, като страната ни ще продължи да харчи повече отколкото събира до 2020 година, когато разходи и приходи трябва да се изравнят. Освен това се залага на икономически растеж през 2018 г. от почти 4 на сто, а инфлацията да е около 1,5%.

В новия бюджет е заложен и нов вътрешен дълг до 1 млрд. лв., с който трябва да се погасят стари заеми.

На заседанието ще бъдат разгледани още и проект за решение за приемане на Национален план за противодействие на тероризма. Очаква се кабинетът да одобри и проект на Решение за приемане на дългосрочна инвестиционна политика за гарантиране устойчивост на държавната пенсионна система и на средносрочна стратегия за инвестиране на средствата на Държавния фонд за гарантиране устойчивост на държавната пенсионна система за периода 2018-2020 г.
Освен това правителството ще определи и броя на командированите служители на институции на Европейския съвет, които да подпомагат провеждането на българското председателство на Съвета на ЕС през 2018 г.