Европейската комисия представя пътна карта за задълбочаване на европейския Икономически и паричен съюз

С няколко конкретни мерки и пътна карта за действие, днес Европейската комисия дава своя принос в изпълнение на ангажимента, поет от председателя Жан-Клод Юнкер в неговата реч за състоянието на Съюза през 2017 г., както и в доклада на петимата председатели от 2015 г., за задълбочаване на европейския Икономически и паричен съюз.

Като се основава на визията, изложена в доклада на петимата председатели от юни 2015 г., документите за размисъл относно задълбочаването на Икономическия и паричен съюз и относно бъдещето на финансите на ЕС от пролетта на 2017 г., Европейската комисия представя пътна карта за задълбочаване на Икономическия и паричен съюз, включително конкретни стъпки, които да бъдат предприети през следващите 18 месеца. Редица инициативи също са представени като част от този пакет. Общата цел е да се подобри единството, ефективността и демократичната отчетност на европейския Икономически и паричен съюз до 2025 г. Председателят Юнкер заяви: „След години на криза, сега е времето да вземем бъдещето на Европа в своите собствени ръце.

Сегашният силен икономически растеж ни насърчава да продължим напред, за да гарантираме, че нашият Икономически и паричен съюз ще стане по- единен, по-ефикасен и по-демократичен и че ще работи за всички наши граждани. Най- подходящото време за поправка на покрива е тогава, когато грее слънце.“ Задълбочаването на Икономическия и паричен съюз (ИПС) е средство за постигането на определена цел: повече работни места, растеж, инвестиции, социална справедливост и макроикономическа стабилност. Единната валута предоставя защита и възможности за европейците, а силната и стабилна еврозона е от съществено значение за държавите, които членуват в нея, и за ЕС като цяло.

През последните години бяха осъществени важни институционални реформи за укрепване на ИПС в Европа, но структурата му все още е незавършена. Днешната пътна карта отразява оставащите предизвикателства и очертава пътя напред. Икономическата и финансова криза, която засегна сериозно Европа, не започна в еврозоната, но разкри някои нейни институционални слабости. Почти десет години по-късно, благодарение на решителните усилия на всички равнища, в Европа е налице стабилно възстановяване с икономически растеж във всички държави членки. Безработицата е на най-ниското си равнище от 2008 г. насам. Доверието в икономиката е на най-високото си ниво от 2000 г. насам. Подкрепата сред европейците за единната валута е също на най-високото си ниво от въвеждането на евробанкнотите и евромонетите. Това дава възможност за задълбочаване на европейския Икономически и паричен съюз. Следващите 18 месеца следва да се използват, за да се предприемат необходимите следващи стъпки, както е договорено в Програмата на лидерите.