Загубите за България от липсата на защита на ИС са много повече от 19 000 евро на ден

Вчера, 7 декември 2017 г., Европейската комисия публикува прессъобщение за решението си да предяви иск срещу България пред съда на ЕС, тъй като страната ни не е транспонирала Директивата относно колективното управление на авторското право и сродните му права и многотериториалното лицензиране на правата върху музикални произведения за използване онлайн на вътрешния пазар (Директива 2014/26/ЕС). Размерът на предявяваната финансова санкция е 19 121,60 евро на ден.

От Музикаутор изпратиха отговор до медиите във връзка с решението на ЕК:

 

За организацията на композитори и автори Музикаутор това е тревожна новина, но трябва да подчертаем, че загубите на България от ниската защита на интелектуалната собственост дори надхвърлят размера на санкциите от ЕК. Това се потвърждава от:

  • Присъствието на България в негативния Списък 301 на Търговския представител на САЩ за пета поредна година – важен показател за инвестиционния климат в страната ни;
  • Осем пъти по-ниски приходи от авторски възнаграждения в България спрямо държавите в Европа по данни на Международната конфедерация на дружествата на композитори и автори (на глава от населението годишно: България – 0,67 евро, Европа – 5,65 евро);
  • Последни позиции на България в Международния индекс за правото на собственост – IPRI (средно ниво на защита на авторските права: България – 4,00/10, ЕС и ЕИП – 6,33/10; България е на 30-то място от 31 държави);
  • Според Световната организация за интелектуална собственост липсва разбиране в България за интелектуалната собственост като икономически ресурс;

 

Музикаутор алармира, че вместо да работят в посока защита на интелектуалната собственост и въпреки наличието на готов проектозакон, българските институции допускат налагането на санкции от ЕК и задълбочават проблема.

Напомняме, че още в края на 2015 г. в синхрон с европейските разпоредби бе разработен проект на закон, който да транспонира Директива 2014/26/ЕС. Законопроектът бе съгласуван от работна група към Министерство на културата, включваща над 30 представители на всички заинтересовани страни в сферата – обществен сектор, браншови организации на ползвателите, организации на правоносителите, институции и т.н. С взаимни компромиси те постигнаха баланс и консенсус по предлагания текст.

Законопроектът бе внесен в Министерски съвет, който от своя страна го предложи на Народното събрание на 25 март 2016 г. Впоследствие бе одобрен с пълно единодушие от водещата Комисия по културата и медиите и от Комисията по европейските въпроси и контрол на европейските фондове. Въпреки това законопроектът бе стопиран от Комисията по правни въпроси.

За организацията на композитори и автори Музикаутор това е още едно доказателство за липсата на стратегии и политики за защита на интелектуалната собственост, въпреки негативните индекси и класации, в които България присъства от години.

Както неведнъж Музикаутор сигнализира обществеността, последствията от това са реални загуби за културата и икономиката на България, както и за обществото като цяло. Намесата на ЕК в този смисъл може да бъде позитивен сигнал за промяна.