Какво е доброволчески туризъм и помага ли той в действителост

Доброволческият туризъм е възникваща тенденция на пътуване, свързана с “правене на добро”. И все пак тези усилия за подпомагане на хората и околната среда са подложени на тежка критика – може би има основателна причина.

Тук насочваме вниманието на читателя към тези проекти, които се занимават с деца. Способността на доброволците да облекчават бедността или да оказват подкрепа на уязвимите деца е ограничена. Те просто нямат умения.

Тенденцията на доброволческия туризъм се дължи отчасти на инициативи на мащабни и утвърдени организации като УНИЦЕФ, Спасете децата, CARE International  World Vision и Ерамъм +. Те набират средства за програми, които са насочени едновременно за личнистно развитие на хората, които участват в програмата (доброволците) и подпомагане на различни социални кампании.

 

Проблемът с доброволчеството

Повечето младежи имат малко умения, свързани с техните доброволчески инициативи. От тях не се изисква да се ангажират и с дългосрочно участие. Вместо това доброволците участват в проекти за услуги като основно строителство, живопис, уроци по английски език и математика, разпространение на храна или просто “приятел” на деца, възприемани като сами и нуждаещи се от социална подкрепа.

доброволният туризъм с деца също така увековечава идеята за отчаяни страни, нуждаеща се от благосклонността на Запада. Доброволците са принудени да си представят, че ангажираността им е насочена директно към страданията. Мнозина смятат, че децата, с които работят, нямат други социални системи, които да ги подкрепят материално или социално.

Начинът, по който доброволците се включват, няма да се занимава с причините за страданието.
Дизайнът на тези програми води до повърхностна ангажираност на доброволците. Това не води до възможност помислят или да направят нещо за структурните проблеми, които създават хуманитарни кризи на първо място.

Тези въпроси включват историята, социалните, политическите и икономическите условия, които оформят живота на хората.
Изследвания на Андреа Фрайдус, професор по антропология,  показват, че студентите, които участват в тези програми, всъщност допринасят за мистификацията на по-големите системи, които създават неравенство, бедност, определени модели на разпределение на болестите и различни форми на насилие.

Програмите трябва да бъдат преработени

Проблемите, описани тук, не означават непременно, че доброволческата работа трябва да бъде изоставена. В един все по-насилствен и ксенофобен свят този тип междукултурно общуване може да помогне на хората да се разбират и оценяват един друг.

Но ако това трябва да бъде постигнато, доброволческите преживявания трябва да бъдат преосмислени и програмите да бъдат преработени. Всяка организация, която приема млади хора за доброволни места в Малави например, трябва да ги подготвя с адекватна информация, преди да отидат, както и възможности за критична дискусия по време и след техните пътувания. Много от тези програми са свързани с университетски кампуси или организирани религиозни групи, които имат способността да учат и да подкрепят по-сложни културни обмени.

Младежите трябва да научат за политическата, социалната, икономическата и културната история на местата, които посещават. На тях трябва да им се даде възможност да проучат по-задълбочено системите на бедност и неравенство.
Най-важното е, че студентите трябва да мислят за този опит като културен обмен, предназначен да генерира знания и уважение към други начини на съществуване, а не като пътувания, които “помагат” на бедните.

 

theconversation.com

 

Красен Стефанов