Какво се случва с делото срещу Столична община за мръсния въздух

Преди три месеца Софийският градски съд (СГС) прекрати делото по заведените три колективни иска срещу Столичната община, от името на жителите на гр. София за замърсения въздух над територията на общината. Посочената от съда причина бе, че представителите на колектива нямат „доказан опит, знания и финансов ресурс“, с които да защитят увредения интерес на обществото.

На 31.01.2018 г. апелативните съдии постановиха, че съдия Елена Маврова от СГС не е дала възможност на завелите колективния иск срещу общината да докажат, че могат да понесат тежестите и разноските по делото, а направо го е прекратила на това основание. Софийският апелативен съд (САС) отменя опредението на СГС поради допуснато съществено процесуално нарушение от съдия Маврова, поради което определението е неправилно. Указанията на САС са, че “се има предвид не финансова обезпеченост изобщо в смисъл на възможност да се поемат тежестите на едно съдебно производство по предявен колективен иск, както е приел първоинстанционния съд, а финансова независимост от определена категория субекти, за да се гарантира независимост и обективност в действията на групата от лица или организацията за защита на колективния интерес”.

„Считам, че от това определение на САС е видно, че ние имаме право да водим делото, което беше прекратено абсолютно незаконно. За съжаление успяха да ни забавят, но това не означава, че няма да продължим усилията си да защитим интереса на гражданите да дишат чист въздух в София“, каза адвокат Димо Господинов, който лично взе тази сутрин определението от съда.

Междувременно на 21ят Европейски форум за екоиновации, който ще се проведе в София ще бъдат обсъдени екологичните иновационни решения за подобряване на качеството на въздуха. Това пишат в съобщение до медиите от Представителството на ЕК в България.

На едно място ще се съберат компании и публични органи, които вече са успели да разработят и внедрят ефективни нови технологии или иновативни модели на бизнес и управление с онези, които търсят такива решения и практики.

По-специално ще бъде обърнато внимание на замърсяването на въздуха, произтичащо от използването на енергия, транспорта и селското стопанство. Акцент в дискусиите ще бъде поставен също и върху осигуряването на финансиране за екологични иновационни решения.

 

Предистория

Колективните искове срещу Столичната община бяха заведени на 29 май 2017 г. от няколко неправителствени организации и адвокати, обединени в “Група за чист въздух”. Те са подписани от “Спаси София”, “За Земята – Достъп до правосъдие”, Асоциация “Диабет тип 2” и Център за независим живот и от адвокатите Димо Господинов, Христо Христев и Иван Велов.

Първоначално делото беше разпределено на съдия Божана Желязкова, но тя отказа да го гледа с мотив, че също живее в София и това поставя под основателно съмнение безпристрастното му разглеждане. Случайното разпределение прати делото на съдия Богдана Желявска. Тя първо остави исковата молба без движение с искане в 7-дневен срок „Група за чист въздух“ да представят доказателства за възможностите си да защитят увредения интерес, както и да понесат тежестите, свързани с водене на делото, включително и разноските. След това ищците

заявиха, че тези доказателства са представени още с исковата молба и ако съдът ги намира за недостатъчни, да им даде конкретни указания какво още да представят. Съдия Желявска не постави конкретни искания и насрочи делото за разглеждане през декември 2017 г., което означава, че в крайна сметка е приела доказателствата за достатъчни.

След отвода на съдия Желявска делото отиде при съдия Елена Маврова. Тя го прекрати с мотив, че ищците нямат опит, знания и ресурс, за да водят делото, без да отправи искания към тях да представят доказателства за противното. Според съдия Маврова от първоначално предложените доказателства не можело да се установи дали ищците отговарят на изискванията за знания и квалификация в областта на околната среда, екологичното право, опит в изследванията на мръсния въздух.  Отделно от това, при проверка на финансовите им възможности за понасяне на тежестите, не се установявало, че те позволяват защита на колективния интерес.

“Група за чист въздух” внесе обжалване пред Софийския апелативен съд на 17.11.2017 г.

Avatar

About simmona

qsdvbgnjm,

View all posts by simmona →