Кой е Свети Харалампий

Днес, на 10 февруари, отбелязваме Свети Харалампий

Свети Харалампий е живял през II в. И дълги години е бил епископ на гр. Магнезия в Тесалия. Имал голямо влияние сред хората, особено се прочул при възкресяването на един мъртвец. Самата императорска дъщеря  му имала доверие, повярвала в християнския бог и изпочупила римските  идоли. Инквизитор на светеца станал император Септимий Север (Септимий Север Л уций, около 146-211 г.). За да се откаже от вярата си, подложили светеца на страшни мъки, кожата му от гърба смъкнали, а мъчели никът все издържал и се молел за душите на палачите си. Като го гледали,  много хора приели вярата, която дава такава сила. Инквизиторите мъчели  овопокръстените, а Харалампий чудодейно цер ял раните им. Все повече народ вярвал на светеца и вървял след него. Тогава императорът издал присъдата – посичане с меч. Свети Харалампий умрял с молитва и вяра миг преди мечът на палача да се стовари отгоре му. Годината била 198
(или 202), светецът бил на 113 години. Сама императорската дъщеря го погребала, а главата му и до днес се пази в манастира на св. Стефан в Тесалия.

ИКОНИ

Изобразяват св. Харалампий на трон или в цял ръст, с дълга бяла брада и с ръка, вдигната за благослов. Често обаче се изобразява как бие и мъчи  чумата.

ПРАЗНИКЪТ

Вярва се, че св. Харалампий може да донесе избавление от всяко зло.  Предпазва от световни смутове, земетръс, наводнения, нападения от други народи, междуособни войни, от огън и меч, глад, внезапна смърт.
Житието представя светеца като лечител на болести и рани, а хората  вярват, че той е господар на всички болести, и го почитат особено заради най-страшната от тях – чумата. Затова и празникът му е известен като Чуминден, Харалан бей, Араламбо. Казват, че когато чумата се родила на
Атанасовден, тя започнала да скита и да мори с острата си коса. И сред хората щял да настъпи пълен мор, ако не бил св. Харалампий да я залови и да я окове в девет вериги. Някои смятат, че сам дяволът се преобразил в чума, затова и иконографската традиция най-често изобразява светеца как държи чумата или дявола в окови.
В много краища на България започват да празнуват деня му след големи чумни епидемии.

 

РИТУАЛИ

Жените не бива да вършат нищо, което ще разсърди светеца, както и не трябва да работят каквато и да е работа. Ако се разсърди, св. Харалампий  може да пусне болестите отново на свобода.
Рано призори се пекат питки или кравайчета и заедно с мед се освеща ват в църквата.
Хлябът, намазан с мед, се раздава на три съседски къщи. Телата на децата се мажат с мед за здраве.
В църквата се освещава и масло, което служи за лек. Ако заболеят ушите на детето, капват му от него. При разстройство на стомаха детето пие отосветеното масло. Ако заеква, намазват езика му. Трябва да се внимава от маслото да не падне и капка на земята.
“Чисти жени” (които не са имали сексуални контакти) пекат хляб и три медени кравайчета, като ги носят извън селото за чумата. Едно от трите медените кравайчета се хвърля на покрива за чумата, другото дават на омашните животни, третото е за децата.

Осветеният мед се пази през цялата година за лек против шарка, обриви и други болести.
Жените метат къщата, за да изметат болестите.

Днес празнуват Харалампи и Продан